Banner: Portretfoto van Lechim. Collectie Piet van Beers

 

© 2021

Ben van de Pol, Stichting Cultureel Brabant, Erven Lechim

 

Stichting Cultureel Brabant heeft zich ingespannen om in contact te komen met de erven Lechim. Deze inspanningen hebben niet geleid tot enig contact. Wie van mening is rechten te kunnen ontlenen aan de publicatie van Lechims verzen op CuBra, kan daarover in contact treden met de Stichting Cultureel Brabant.

 

Lechim - Michel van de Ven

500 van zijn meer dan 1000 Tilburgse dialectverzen,

zoals gepubliceerd in de Tilburgse Koerier


Over Lechim

De schrijversnaam Lechim is een anagram van de voornaam van Michel van de Ven. MichaŽl (Sjel) Johannes Waltherus Adrianus van de Ven werd op 28 oktober 1923 in de Capucijnenstraat geboren als zoon van Catharina van Herwaarden en MichaŽl Cornelius van de Ven. Zijn vader was letterzetter van beroep en die startte in de jaren í30 een eigen drukkerij, De Hoop genaamd, waar Michel van de Ven eveneens als letterzetter ging werken. Vanaf 1957 publiceerde Van de Ven elke week een gedicht in het Tilburgs dialect in de Tilburgse Koerier. Dat zou hij blijven doen tot aan zijn dood in 1982, en het maakte hem bij het Tilburgse publiek even populair als Cees Robben met zijn Prent van de week. Niettemin is er geen enkel vers van Lechim in boekvorm verschenen, totdat Ed Schilders in 2014 acht gedichten van Lechim opnam in de bloemlezing Ik praot nie frÍet (Gianotten Printed Media; deel 5 in de reeks InTilburg).

Over deze Lechim-website

De teksten van Lechims verzen werden gedigitaliseerd op basis van ongedateerde krantenknipsels uit De Tilburgse Koerier, afkomstig uit diverse plakboeken. Ben van de Pol heeft de scans omgezet naar tekstbestanden. Het is niet met zekerheid vast te stellen of Lechim een vaste, eigen spelling van het Tilburgs hanteerde of hoe consequent hij dat deed. Vergelijking van de klanken maakt duidelijk dat er vaak meerdere varianten zijn waarmee een klank werd weergegeven. Bovendien is het duidelijk dat er tijdens het zetproces door de zetters veel fouten zijn gemaakt. De meest evidente fouten zijn gecorrigeerd. Voor het overige is de tekst overgenomen zoals afgedrukt in De Koerier.

Aflevering 1 - Nummer 1 tot en met 50

Aflevering 2 - Nummer 51 tot en met 100