Banner: Portretfoto van Lechim. Collectie Piet van Beers

 

2022

Ben van de Pol, Stichting Cultureel Brabant, Erven Lechim

 

Stichting Cultureel Brabant heeft zich ingespannen om in contact te komen met de erven Lechim. Deze inspanningen hebben niet geleid tot enig contact. Wie van mening is rechten te kunnen ontlenen aan de publicatie van Lechims verzen op CuBra, kan daarover in contact treden met de Stichting Cultureel Brabant.

 

Lechim - Michel van de Ven

zijn dialectverzen

zoals gepubliceerd in de Tilburgse Koerier

ONDER REDACTIE VAN BEN VAN DE POL

 

1962


 

62 01 05          Van 't aauw in 't nuuw

 

't Kaorten uit d'n aauwe td

Raokt zuutjesaon vergeten

Van rikken van 't aauw in t nuuw

Wil host gin meens mir weten.

 

De tillevisie is vort troef

Gin "troela mir, mar kken

En niemand wit naauw nog veuraaf

Wie mee de pot gao strken.

 

D'n Hollander bekeek ik nie

Al di'k 't nog z gre

Mar 't pregramma dettie brocht

D leek wel op "mesjre.

 

Iets hil w beters brocht d'n Bels

Daor za'k nie over klaogen

Want wesse ons daor lieten zien

D haolde dertien slaogen.

 

 

 

 

62 01 12          In memoriam

 

Ze gingen 's mrges vruug van huis

Om de week te begienen

Mee goeie moed - en in de hoop -

D're kost wir te verdienen.

 

En harde, onverwaachte klap

Brocht ld nie te beschrven

Veur de slachtoffers - mar nog meer

Veur die naauw aachterblven.

 

Van uur tot uur steeg t getal

Die 't lven mossen laoten

't Is net as ze menister zee:

W valt hier nog te praoten?

 

D'r zal deez daogen in ons laand

Wel hl veul zn gebeeje

Heer, stao ze bij - en as t kan -

Laot ze rusten in vreeje.

 

Treinramp, 8 januari 1962.

 

 

 

 

62 01 19          Uitverkp

 

't Is uitverkp, allee zee Trien

Ge zt zaoterdags vrij

We gaon fn saome naor de stad

Messchien is er iets bij.

 

't Is uitverkp, ds schn zee Nol

Mar maok me naauw nie kaod

Ik gao op mnne vrijen dag

Nie naor de Heuvelstraot.

 

't Is uitverkp en gij gaot mee

Ge ht volop de td

Ge wordt verdikke zaoterdags

Nog lammer agg'al zt.

 

't Is uitverkp en Nol mot mee

Hij moppert: 't is wel strk

Ik gao vort liever zaoterdags

Mee m'n krkske naor 't wrk.

 

 

 

 

62 01 26          Te lange liste

 

Te lange liste is ze klaor

De brug over 't kanaol

De Hoeve en Jerusalem

Vnen d idejaol.

 

't Hee ok lang genog geduurd

't Was gewoonweg schaand

Ge most over d'n Haaikaant om

Gaauw naor d'n overkaant.

 

De knder kwamen elke keer

In de school overtd

Mar de mister zee dan nie veul

Al zaag ie gruun van nd.

 

Mar naauw is dan de brug toch klaor

D hemme wir gehad

De Hoeve heurt vanaaf vendaog

Wir bij "de schnste stad."

 

 

 

 

62 02 02          Tilburg op z'n best

 

'ze Vadder stao in 'n blauw kieltje aon z'n ketaauw

Te luistere naor 't getok en ons moeders gemaauw

Daogiender pruttelt en krabbelt de vuile Laai

Hil de week deur unnen bukkum en zondags 'n aai

Alln de spoelen joelen, tik tak hers en geens

Op z'n buikske z'n kruikske, wnne stumper van 'ne meens.

 

Vruuger was aaltij hard werken 'ne wver z'n lot

Hij rekende alles aaltij om per duuzend schot

Naauw gao unne wver ok vort grts op zunne stiel

En 't Kruiken drp wordt 'n stad deur zunne textiel

De klokken luien, 't Zuien, d telt ok vort mee

Noest en nver, vol mee ver, de trots van 't laand aon de zee.

 

Ze brullen allemol over d schn Amsterdam

Mar w kpen wij hier in Brabant veur d gezwam

's Brabaantse afkomst verloochenen d doen we nt

Want dmme kruiken zn daorop gaon we hier grt

En dan ons mdjes, pertretjes, blozend en gezond

Lekker mollig, aaltij lollig, zo ge ze nergens nie vond.

 

 

 

 

62 02 09          Naor 't meseum

 

"Van put tot pomp" wier in de kraant

Z hemelhg geprezen

D onze klne Sjef daorvan

Al tien keer ha gelezen.

 

Hij zee: "Zeg pa gaon wij daor k

's unne keer naor binnen,

Om te zien hoesse naauw presies

Diejen dure ollie winnen?"

 

Nao aflp ha ons Sjefke dorst

"Pa, krk 'n zeuven upke?"

Ik zee: "Netuurluk menneke,

Dan vat ik zelf 'n pupke."

 

Mar j, ge wit wel hoe d gao

Ons Sjefke krg 'n lollie

En ik kwaam t'rug van "put tot pomp

Hl zaolig in dn ollie.

 

 

 

62 02 16          'n Bietje veraandering

 

'n Zondag zee 'ze klne Sjef

"'t Za gaauw zomer zn

De kkers zien al lekker gruun

t Is niks as zonneschn.

 

'n Maondag zee: "Wn hondeweer

ge waait bekaant verloren

W hmme toch 'n prachtig laand

We zn r mee geschoren.

 

'n Dstag was ie kliedernat

En hij zee in z'n gen:

"'n Zondag zon, 'n maandag wnd

'n Dstag niks as rgen.

 

'n Woensdag laag n laog sneeuw

Toen was ie wir tevreeje

Hij docht niemir aon wnd of kaauw

Want hij kos wir fn gaon sleeje.

 

 

 

62 02 23          Doeget zelf...

 

De Sjef d is 'ne knutselr

Die echt van alles kan

Al is iets nog z veul kapot

Hij maokt 'r nog w van.

 

De stofzuiger van hullie Trien

Die maokte vort geweld

Sjef zee: D knap ik zelf wel op

Dan kosset oe gin geld.

 

Hij draaide alle schroefkes los

En naoderhaand wir vaast

W laoter zee: Ziez ds klaor

Die kan wir in de kaast.

 

't Lewaai d is 'r himmol uit

Mar n ding vn ik gek

As hullie Trien naauw zuigen moet

Vat ze vger en blek.

 

 

 

 

62 03 02          Spaonse furie

 

"Och klutje zee de Tiest z'n mdje

"In d'aander week is t Karneval,

Mar ik weet nie w'k aon moet trekken

'n Maondagaovend mee 't bal."

 

"Ge moet mar gaon as Senorita

Of iets d op Carmen gelkt,

Z n mee grte zwarte gen

Waor ze mee deur oe henen kkt."

 

"Z'n onvervalste Spaonse schne

H'k al lang gre is gekust

Mistentd zk d nie drven

Mar mee de Karneval gerust."

 

"O - zeese - zuukte gij w aanders

Is van mn t nuuwke aaf?

Terwl ze 'm as n echte Spaonse

'n Krab over z'n wangen gaaf.

 

"Gij vroegt toch om 'n Senorita

Of 'n Carmen vol mee vuur,

Dan moette ok de rest mar vatten

Spaonse appeltjes zn duur."

 

Tiesje vgde langs z'n kaoken

En hij keek 't mdje aon

"Gao mar z ge wilt kernaollie,

Mee ons liefde is 't gedaon."

 

---------------------------------------------

 

 t Mdje ging as "Doorneroosje"

Mee nen aandere jongen mee

Tiesje kwam alln naor t bal toe

Mee n dikke portmen.

 

"Ik hoef naauw niemand mee te dlen,

t Bier is bist en fn de wn."

"Ik z wel nie verkleed - zee Tiesje -

Mar strak za'k toch wel "Lazarus zn.

 

 

 

62 03 09          Mar 's mrreges

 

Agge naor 't Karneval toe gaot

Is t allemol plezierig

Ge vuult oe, naovenaant oew pak,

Hl statig of hl zwierig.

 

Agge dan nmaol bezig zt

Dan lp t uit z'n ge

Ge drinkt en laacht en kunt 'r host

Niemir genog van krgen.

 

Ge springt en zingt en huppelt mee

"'r Is mar n jong lven

Z lollig as 't venaovend is

Z moes t aaltij blven.

 

Mar s mrreges agge wakker wordt

Dan denkte in ouw ge

Z'n fist is schn, mar ge moest 'r

Nie z'n koppnt van krgen.

 

 

 

62 03 23          't Vaasten-offer

 

D'r stao 'n duske veur de raom

In gruun en gl en rd

Daor staon allemol spreuken op

Over de wreld-nd.

 

Unne kwatta en n segaar

'n Halve ds segretten

Daor kan 'n huishaauwe in nd

D'n honger mee verzetten.

 

As wij is nie hl lekker zn

Dan zn r dokters zat

Mar gienderwt isser mistal

Ene veur 'n hl stad.

 

Agge d alles goed bekkt

Meugen wij echt nie klaogen

En blij zn omdemme de kaans

Krgen om bij te draogen.

 

 

 

62 03 30          Naauw is 'r de kaans

 

De Feijenoord-krks doen nie mee

Naauw krgt Krist Feijt z'n kaans

En Walhout liet 'n zondag zien

Ik z ok hil w maans.

 

't Elftal d 'n zondag spult

Is dan gin HOLLAND-hup

Want naauw krge we dan messchien

'n NEDERLANDSE club.

 

ne Schuman, wd van geenekaant,

Komt naauw messchien aan bod

Want dt alln mar Holland kan

Is wel w al te zot.

 

Mar wie we ok n zondag zien

t Wordt aaltij intressaant

As Eleck Schwarz 'n ploeg opstelt

Van ons hl Nederlaand.

 

 

 

62 04 06          Te wnig trktement

 

Ons Sjefke maag zondags aaltij

n Builtje frut gaon haolen

Mar d moet ie netuurluk van

Z'n trktement betaolen.

 

'n Zondag kwaam ie kaod naor huis

"'t Is wel 'nen dure td,

Naauw z ik vur n builtje frut

Vort zeuve stuivers kwt."

 

"J menneke - zee toen ons Sjaan -

Ds naauw ikkenomie

t Lee aon d'n rdappelprs,

D snapte gij nog nie."

 

"Ds goed en wel - zee onze Sjef -

Mar ik z te beklaogen,

Ik denk d'k strak aon onze Pa

Om opslag moet gaon vraogen."

 

 

 

62 04 13a        Verschillen

 

De voetballers van Feijenoord

Die vchten mee d'n Bond

En ok in Nuuw Genea is

De zaok nog lang nie rond.

 

De Groslijststemming brocht k al

'ne sturm in 'n glas waoter

Z slaomme ammol op z'n burt

Wel is ne keer ne flaoter.

 

t Lven is net as t weer

Soms zon, mar mistal rgen

En asset efkes helder wordt

Blft toch 'n buike drgen.

 

Want zlang asser meensen zn

Die allemol iets willen

Blft hl de wreld 't tenl

Van ruzie en verschillen.

 

 

 

62 04 13b        As 't veurjaor wordt

 

Och j jong, agge aauwer wordt

Dan is die schne lente

Mee prille zon en jeugdig gruun

Ok vort n zaok van centen

 

'n Schn jong mdje op n baank

Ws d al lang geleeje

Ge zuukt niemir naor romentiek

Ge zt rder tevreeje.

 

Ge ziet de blumkes in de waai

Mar ge wit d 't lven

Of t lente of dt wnter is

Aaltij ne strd zal blven.

 

Oew jeugd, oew hoop zn lang veurbij

Die koste nie bewaoren

Mar Jaansen op t Krvelplein

Hee aaltij nog z'ne klaore

 

W geev't d de zon nie schnt

Agge in oew kaast 'n nutje vnt ?

 

 

 

62 04 27          Baord-praot

 

De Nord en de Nilles ha'n al weken

Mekaar d'r vruuten goed bekeken,

Toen zee de Nord: Die kien van jou

Is net zo glad as t gezicht van n vrouw.

 

Daor is naauw echt niks manneluks aon

Agge naauw oewen baord liet staon...

t Grte woord was mar amper gezee

Of Nilles riep: D doe'k, doedde mee?

 

De Nol, d'n Drik en nog meer han 't geheurd

Zdoende is toen t drama gebeurd:

'n Briefke wier d'r bij gehaold

En deur aacht man wier n tientje betaold.

 

De Nilles, die de aonleiding gaaf

Haolde m er nao twee daogen al aaf

Mar de Nord zrgt deze week veur de meraol:

Hij beurt zeuve tientjes, mar lpt veur schandaol.

 

 

 

62 05 04          Is 't maai??

 

t Is maai, 't is maai

Mar agge waandelt langs de Laai

Dan zee oew mdje al hl gaauw:

"Jan, ik vernikkel van de kaauw."

 

't Is maai, 't is maai

Mar ak host van m'n fiets afwaai

Dan denk ik: "Wel, t is verdomd,

Of d de lente nt mir komt."

 

t Is maai, t is maai

Waor zn de blumkes in de waai?

Waor blft de helder blauw locht

Waor iedern mee smart op wocht?

 

t Is maai, t is maai

Waor zn de paorkes in de haai?

Die zn al lang naor huis gegaon

Want daor was fn de kachel aon.

 

 

 

62 05 11          Naor Sint-Job

 

Hillemol te voet naor d'n Bosch

Is veur ze Sjef te wd

Dus mg ie 'n zondag nie mee

W ha d klutje spt

 

Deurom h'k tegen 'm gezee:

"'n Zondag hadde strop

Mar d'aander week dan meugde mee

Dan gaomme naor Sint Job.

 

"D is veur jou nie al te wd

Naor Enschot kunde lpen,

En agge dan goed ht gebid

Meugde daor scharren kpen."

 

"Scharren - zee toen diejen aop -

Lpt daor z wd mar veur,

Dan gift me mar nen ijsco, pa

Die komt hier veur de deur."

 

 

 

62 05 18          De strop van Willeke

 

Willeke is 'ne goeie meens

Waor ge echt mee kunt praoten

Mar hij haauwt fietsend deur de stad

Alles goed in de gaoten.

 

Veural assie schn mdjes zie

- de jeugd noemt d vort "grieten -

Dan zit Willeke zonder schrm

Op z'n fiets te genieten.

 

Z heetie onderlist gedaon

Mar w viel 'm d tegen

De stumper hee tnemekaar

Z'n trekken thuis gekregen.

 

Hij keek... hij viel... w hattie pech

t Stuur scht uit z'n haanden

Hoe t ie nr kwaam wit ie nie mir

Hij zuukt nog steeds z'n taanden

 

 

 

62 05 25          Stemmen

 

"Zeg pa - zee onze Sjef deez week -

Agge naauw strak gaot kiezen,

Wilde dan ons knder-belang

Nie uit 't g verliezen."

 

"Gift dan oew stem aon de pertij

die ok ons iets kan bieje

En die nie alln bordjes zet

Om alles te VER-biejen."

 

"J - zee ons Sjaan - hij hee gelk

'n Knd is as n veulen

En jongens die willen 'n waai

Om mee nen bol te speulen."

 

"En ik zuuk ok naor 'n pertij

Die mn is wil verraassen

Die eens per maond hier bij de flats

De ruiten af laot waassen."

 

 

 

62 06 01          Verkiezing

 

Jan die kiest en Piet die kiest...

Ze kiezen allemol,

D'n ne doeget sirrejeus

D'n aand're vur de lol.

 

Ons Sjefke keek die kiezerij

Mee grte gen aon

Want de belangen van de Raod

Kos hij nog nie verstaon.

 

"Zullen wij ok is kiezen pa?

Want al z'k nog mar kln,

Ik wil toch ook op mn menier

Is dimmekraaties zn."

 

We hebben zunne zin gedaon

Hil t hushaauwe dee mee

En witte w gekozen wier?

't Was peestaamp mee hasj.

 

 

 

17 Juni Vaderdag

 

62 06 08a        Hij docht 'r aon!

 

Ons Sjefke, dieje klnen aop,

Hee alles in de gaoten

Hij heeg't aaltij sebiet deur

As we ergens over praoten.

 

"Gij ht mee Paosen van ze pa

'n Schn Paosaai gehad,

Naauw wor't td, moeder, d gij

Is in oew knipburs vat."

 

"'t Hoeft gin grt kedoo te zn

Mar vadderdag is fist.

En w 'ze vadder gre hee

D witte gij t bist."

 

"'t Is unne meens die aaltij werkt

Moes ik daor naauw aon denken?

Gao naor Jaansen op t Kurvelplein,

Dgge is in kunt schenken.

 

 

 

62 06 08b        Virtig jaore jeugdzurg

 

Virtig jaore gimnestiek

Ds ginne flauwe kul

Al vne hl veul meense d

Mar gewoon knderspul.

 

Op de school ziede'r wnig van

Al is't 'n verplicht vak

Mar aon de knder die 't nie doen

Daoraon merkte t strak.

 

De gimnestiekclub van de Volt

Die had t echt wel deur

Die waren virtig jaoren t'rug

D're td al 'n end veur.

 

Mee Pinksteren komt hil de jeugd

Van ons laand dimmestreren

t Is hopen d ons stad

D streven zal warderen.

 

Ge kunt hl simpel sympetie

Mee d'r wrk laoten blken

Deur strak aon de Jan Truijenlaon

Ok efkes gaon te kken.

 

 

 

62 06 15          Kentken "D"

 

Ons Sjaan w mee de Pinksteren

Is erges nr gaon strken

Om rustig langs de grte weg

De drukte aon te kken.

 

Vanges mg ons Sjefke mee

Hij keek z'n gen uit

Toen zee: "Pa, gij ht iets verteld,

Mar daorvan klopt gin fluit.

 

"Gij ht me wel is t gezee

D wij d'n rlog wonnen,

Mar kkt naauw k is efkes rond,

Wie liggen daor te zonnen!

 

"D'n auto hier, de skoeter daor

t Is ammol mee 'n "D

Vertel me naauw is eerluk Pa,

Wie toen gewonnen hee.

 

Ik heb t hum opnuuw verteld

Toen zee: "Al z'k mar kln

Ik wil as t wir is rlog wordt

Ok wel verliezer zn.

 

 

 

62 06 22          Op lftd

 

De Peer werkt aaltij langs de straot

D dittie al ze lven

Dus is ie aon d'n binnenkant

Jong van hart kunnen blven.

 

Mar d gevruut in weer en wnd

Hee z'n gezicht gegroefd

(Ofschn unne gemintemeens

Z hard nie sjouwen hoeft).

 

Hij lekt veul aauwer assie is

List zeetie tegen mn

"Veuruit Lechim, schatte gij is

Hoe oud d ik wel ben.

 

Ik zee toen "'t Is dgger om vraogt,

D ik oe schatten moet

Mar agge z oud wordt agge lekt

Hedde nog veul te goed."

 

 

 

62 06 29          Kaoi vls

 

Ik weet nie of ge t ok gelezen ht

Strak krme vls d is besmet

Mar agge n stukske vls gaot haolen

Hoefde de torren nie bij te betaolen.

 

Ze zeggen: "D klapstuk is nie slcht

Mar ge het kaans dgge tiefus krgt,

Drom is 't aon te raoien

Oew vls irst hl goed deur te braoien."

 

As t in de skaast hee gelegen

Kan t 'r veul beter tegen

D stond teminste in de kraant

Nou, daormee zde uit d'n braand.

 

Ons Sjaan wil aon de slachter vraogen

Of ie nie w bij wil draogen

Veur zo'n kaast, dan heurt ie nie maauwen

Dsse z'n vls nie goed kan haauwen.

 

 
 

 

62 07 06          Z ht was 't

 

Vrouw Jaanse ging 'n maond naor zee

En weken van te veuren

Moesse de meense uit de buurt

D toe vervelens heuren.

 

Ze kocht 'n badpkske, z kln

Dgge twee keer moest kken

Daormee wosse languit in t zaand

Fn bruin gaon liggen prken.

 

Ze ha zis ptjes zonnebraand

Om alles in te smren

En nog meer van dieje flauwekul

Want bruin zien disse gre.

 

Ze laag aont straand, mar wier nie bruin,

Wel prs! Ze schrf de buren:

"Wilde as't weer z deez week blft,

M'n trui en schaotsen sturen?

 

 

 

62 07 13          Nie intressaant?

 

D'n Bels kwkt daogelijks: "DE TOUR,

'n spektaokel van geweld,

En s aoves wordt op de T.V.

t nog is naoverteld."

 

Toch maoken ze de helft nie klaor

- Al gaoget om de poen -

As in de Tour de Lavenier

De Nederlanders doen.

 

Mar de zuilen van de T.V.

In ons beschaofde(?) laand

Die hebben daor gin zendtd veur

D is nie intressaant.

 

De radio doe wel z'n bist

De kraanten effe goed

Mar de T.V. wit nog steeds nie

Hoe det feitelijk moet.

 

 

 

62 07 20          't Gao om de dpkes

 

De klne Goof van taante Miet

D is unne aparte

Die zal strak, assie grter wordt

Z'n ge echt wel starten.

 

Ze hadde winkeltje gespuld

Mee dpkes van de rme

Mar dttie docht d 't geld z zn

Ha niemand kunne drmen.

 

Hij w frd mee de bus mee gaon

Om ijsco te gaon haolen

En mee 't dpke van 'n fles

Woj de sjeffeur betaolen.

 

Toen ie nie mee mg was ie kaod

De sjeffeur was "Unne kaoje

Ons taante Miet krgt grze haor,

W kan ie 't toch begaojen.

 

 

 

62 07 27          Haj d geweten

 

De Tiest kwaam van vekaansie t'rug

En in z'n stamkefee

Heetie toen zunne tegeval

Hl opeluk gezee.

 

Ze roepen in t buitelaand

Allemol effe hard

Mar mn vangen ze daor niemir

Ze kunnen vur mn part.

 

D'n Eifeltoren gao nog wel

Mar op de Monpernas

Heurde ik zoveul Nederlaands

Of d'k in Tilburg was.

 

t Louvre was de grtste frut

Want niemand ha gezee

D die wreldberoemde zaok

Gin tapvergunning hee.

 

 

 

Gedurende de Kermisweek zal de watervoorziening

in Tilburg, in verband met werkzaamheden,

drastisch worden beperkt.

 

 

62 08 03          Waoter vur te waassen

 

"We staon 'r in de Kermisweek

Deez jaor toch wel schn veur,

Hoe komen we die daogen dan

Bekaanst zonder waoter deur?

 

Z maauwt ons Sjaan al daogen lang,

Mar ik heb al gezee:

"Ge wit d 'n medollie toch

Ok 'n keerzijde hee."

 

"Al is 't mee t waoter dan

Nie al te bist gesteld,

We beuren onze Kermispot

En dus hebbeme geld.

 

"Gao mar gerust naor 't Krvelplein,

Jaansen hee drinken zat,

En waast mee t waoter dtter komt

Dan mar liever oew gat.

 

 

 

 

62 08 24          't Is zund

 

Willeke haauwt van Bosse Pop

Daor is ie raozend op

Mar hullie Miet zee: "Meens laot staon,

Ge krgt ne prse kop.

 

Hij brocht stiekum n maotje mee

Mar z'n vrouw hagget deur

Hij lg: "Och meens, d is gin pop

t Hee alln die kleur.

 

"Deez' spul is veur m'n zwtvoeten

Toen zee zij: "Ds gemak

En ze gt rap t fleske leeg

In d'ren omwaasbak.

 

Hij moes 'r mee z'n voeten in

Want ze bleef bij m staon...

Z'n zwtvoeten die heetie nog

Mar de Pop is naor de maon.

 

 

 

62 08 31          Duuzendpt

 

Ik laas d 't nuuw postkentoor

Op duuzend pten stao

Ds z gezee nen duuzendpt

Die niemir lpen gao.

 

Toen heb ik z is eventjes

Bij m'n ge gedocht:

"Hoe zogget gaon as tante Pos

Mr duuzendpten kocht?

 

"Al waren 't er mar vast vf

En die dan nrgezet

Om te helpen in 't nuuw kentoor

Aon t postzegel-loket.

 

D was toch zeker - naor ik mn -

In 't algemeen belang

Want agge naauw zegeltjes haolt

Duur't toch wel w lang.

 

 

 

62 09 28          'n Aander maot

 

Ons Sjefke mg mee 's taante Kee

Vurrige week 'ne middag mee

Ze gingen in 'n lunsroem zitten

En toen wier ie verwend d witte.

 

Ons taante Kee kan hl goed eten.

D'r ge heese nie vergeten

'nen ijsco, ranja mee 'n rietje

Toen rustten ze samen 'n bietje.

 

Laoter zee taante Kee al gaauw

van zuutigheid worde zo flaauw

Ik z ied'ren dag nie in de stad

Ik denk de'k nog 'n slaatje vat.

 

Ons Sjefke heurde d zo aon

Mar toen ie t op taoffel zaag staon

Zee: Ik weet nie of ik 't goed raoi

Mar des gin slaatje, des nen slaoi.

 

 

 

62 10 05          Waor blven de przen?

 

D'n Bart hee in z'n jonge td

Aon hardlpen gedaon.

D din ze toen mar op n waai

D'r was gin sintelbaon.

 

Ze trainden s mrreges al vruug

Veur dsse aon t wrk begonnen

En asser zondag's wedstrijd was

Wieren przen gewonnen.

 

"Mar tegesworrig" zee d'n Bart

"Zn ze te veul verwend

Want oefenen zals 't heurt

Ds naauw vort onbekend."

 

Twee sintelbaonen zn we rk

De jeugd kan naauw bewzen

Tilburg telt nog aaltij mee

Mar waor blven de przen?

 

 

 

62 10 12          't Is fist gewist

 

Kiske van Gils hee fist gehad

En daor was reeje veur.

Virtig jaor bij "ST.-DENIJS"

D kan 'r wel mee deur.

 

Virtig jaoren bij "de GULD

Ds unnen hle td,

Agge n meensenlven lang

Al bij de schutters zt.

 

Agge dan, as 't om schieten gao

Nie t'rug hoeft veur de jeugd

Dan vn ik d gij en "de GULD

Toch echt nie klaogen meugt.

 

Mar d lee nie in oewen aord

Want klaogen doede nie

Drom hdde gij k beslist

Ons aller sympathie.

 

 

 

62 10 19          Ds mar eens

 

D'n Drik uit Gl gao gre uit

En komt mistal laot thuis

Z'n vrouw wocht m dan aaltij op

D vnd d'n Drik 'n kruis.

 

Naauw was z'n vrouw nen aovend weg

En Drik krp fn te bed

Mee dttie laag toen sliep ie al

(Z ge mee 't maansvolk ht).

 

Z'n vrouw kwaam thuis, hij heurde niks

't Meenske stond op straot

"W zde gij toch vur ne vent

Zee t wfke laoter kaod.

 

"Och mdje toch, zee Drikske rap,

t Is d't mar eens gebeurt,

Ak z geoefend was as gij,

Ha'k oe wel eer geheurd."

 

 

 

62 11 02          Allerzielen

 

De rgen striemt in oew gezicht

De wnd trekt aon oew kleren

De meensen willen gaauw naor huis

Kk ze mar avveseren.

 

Al t schns, wgge van de zomer zaagt

D is naauw aon t verdwnen

Gin veugeltjes, gin blommen mir

D'n bloeitd is wir tne.

 

As alles donker is en triest

De liste blaoier vallen

Dan staon we ammol efkes stil

Bij die ons zn ontvallen.

 

Dan lk t of d blaoikes zn

Die van d'n bm afvielen

Mar... heden ik en mrge gij

De les van Allerzielen!

 

 

 

62 11 09          'n Bietje blomzuut

 

t Paoike was n bietje smal

Mar ze moessen passeren

Ze reeje bots tegemekaar,

En toen aon t lammeteren.

 

D'n ne keek z scheel as w,

Mar toch heetie gezee

D d'n aandre assie fietsen w

Moes kke waor ie ree.

 

D'n aandre kk 'm efkes aon

En al was ie van streek

Hij brocht 'm rap aon z'n verstaand,

Dttie nie reej waor ie keek.

 

De schle ha gin antwoord mir,

Hij keek 'm alln mar aon.

Toen zee: Och meens we maauwde tch,

D hk ommers gedaon.

 

 

62 11 16a        W'n gezuuk war

 

De hle femielie hee plezier

aon de prsvraog van "DE KOERIER"

Ze zuuken en asse iets nie kunne vnen

zitten ze in d'r ge te schnen.

 

'zen Opa, 's opoe en ons taante Sien

Die blaoieren of ze d stukske nie zien

En asse denken: "Naauw h'k 't gevonden

Dan doe de Koerier wir efkes de ronde.

 

'ze Pa zee: "N, d kan t nie zn

die letters zn vuls te kln.

Mar 's moeder mnt: "D is wel waor

't Stao t'er krk inder as daor.

 

Zo bekken we allemol saomen

de blom van de Tilburgse reclaome

En t fnste is - zas ik heur -

D'r zn nen brg schn przen veur.

 

 

 

62 11 16b        Ds 't zjuuste

 

De Sint zee tegen zwarte Piet:

"'t Is ammol stropdaas, wgge ziet,

en dan mistal nog in de kleuren,

Waor oew gvliezen van scheuren."

 

"En weten we niks dan wor 't tenlste

'n keus uit ons sortiment wollen vesten

Daor blkt uit, d gin vrouw d'r man

naauw is echt verraassen kan."

 

"'n Stropdaas, 'n bazzeroen of 'n vist,

d verlangt unne meens as surpries nie 't mist.

Drom brengen wij deez' jaor naauw iets mee

w iedere meens beslist gre hee."

 

Want "Deez' jaor zumme ze laoten daansen,

schiet op zwarte Piet, gao naor Krvel naor Jaansen

Brengt vur alle mannen 'n fleske mee."

"J, zee zwarte Piet - des 'n prachtig idee."

 

 

 

62 11 23          Verkeerd verbonden!

 

De Gust die ha pas tillefoon

En daorop ging ie grt

Hij belde zelf naor iedern

Mar hum belden ze nt.

 

Mar op ne keer om 2 uur 's naachts

Toen wir ie opgebeld

Hij is mee n wapperend vaon

De trappen afgesneld.

 

"Hallo, mee mn heetie gezee

"Oejoei menheer, verekskeseerd

Heurde ie van d'aandre kaant

"'t spt me, mar k z verkeerd."

 

"Och, zee de Gust, ds nie z rg

Ik moes toch uit m'n bed

En efkes naor beneeje toe

De tillefoon ging nt."

 

 

 

62 11 30          Vur Ons Dorp

 

Al zemme op de laandkaort kln

Toch kunnen we erges grt in zn

Want asset echt om helpen gao

Dan zeggen we ammol gre: "JAO!

 

Mee stuivers en kwartjes wier begonnen

Toen kwaamen de duuzenden en de tonnen

En op t list, w zaagen we toen?

'n Muuge Mies mee twaalef meljoen!

 

't Drp d komt r, d stao vaast

Mee al wetter bij heurt en wetter in paast

En vur ieder die mee dee, is 't fn dettie wit

Detter van hun k n stintje bijzit.

 

Agge nog niks gaaft, dan hedde nog td

Ge kunt oew portie aaltij nog wel kwt

Want agge gezond zt, kunt werken en lpen

Moete blij zn dgge 'n stintje MEUGT kpen.

 

 

 

62 12 14          Vulling vur 'ne pulling

 

 Z'n oome Driek ging mee ze Sjef

Is in 'n schaopskooi kken

Daor stonden de ram en de ooi

In wollen praacht te prken.

 

"'t Lekt wel ne Kerststal" zee ze Sjef

"Mee al die lieve schaopen"

Want hij draait 'r gin duukskes om

Ge wit, zo zn die aopen.

 

'Z'n oome Driek wo onze Sjef

Z'n harses is preberen

Hij zee: "De wol die ge daor ziet,

gebruiken ze vur kleren."

 

"Je, zee ze Sjef, mar toch kund 'r

nog w meer mee begienen

Want 't kan ommers ok nog as

vulling vur ne pulling dienen.

 

 

 

62 12 21a        't Heurt 'r bij!

 

Als de gekleurde lichtjes braanden

In d'n gruune sparrebm

Is 't veur grten en veur klntjes

Ieder jaor opnuuw 'nen drm.

 

D'r wordt wir veul en schn gezongen

En de taofel wordt gedekt

D'r is gin n fist te bedenken

D op de rust van Kerstmis lkt.

 

Och, 't goei van de wreld

Is 'r veur, dgget geniet

't Is mee Kerstmis te begrpen

Dgge 'n borreltje in giet.

 

Hdde gre jonge klaore

Of liever 'n glaoske wn

Dan moette vur 't allerfnste

Bij Jaansen op Krvel zn.

 

 

 

62 12 21b        Kerstmis in Berlijn

 

De vlkskes tuimelen naor beneeje

Om de wreld te bekleeje

Mee 'n schne witte vaacht

Stille Naacht - Heilige Naacht.

 

Ver weg van hier aachter de muur

Verlangen moeders ieder uur

Naor d'r knder in wrdels klaoge

God gif me kraacht om 't te draogen.

 

Waor zn ze naauw Kerstmis vieren

Zn ze k 'nen bm versieren?

En zn ze net as overal

Van "VREDE" zingen vur de stal?

 

Daor giender aon d'n overkaant

Zie ze hoe 'nen Kerstbm braandt

't Is of ie 'n tken wil geven

Aon die aachter zn gebleven.

 

Ze zie de waokende gewren drgen

Ze prevelt zuutjes in d'r ge:

"Kerstkiendje gift me toch kraacht."

Stille Naacht - Heilige Naacht.

 

 

 

62 12 28          'n Zaolig Nuuwjaor

 

't Heurt naauw nmol tot ons plichten

Om stf en mee uitgestreken gezichten

Overal bezuuken af gaon te leggen

Om "Veul heil en Zegen te kunnen zeggen.

 

Daor gaon we mee uitgestreken snoeten

Op looie schoenen, omdmme moeten

Om overal netjes 'n hendje te geven

En denken "Was ik mar thuis gebleven

 

Mar j, t heurt bij oew iddekaosie

Doede't nie, dan zde uit de graotie

Dan stao de vort hillemol alln

Ge moet in t gerl, net as iedern.

 

Ge vnd me messchien wel n bietje wrang

Mar z blf ik nie, z mar nie bang

Want ik lp straks, net ak vruuger dee

Net as iedern, wir hl netjes mee.