Banner: Portretfoto van Lechim. Collectie Piet van Beers

 

2022

Ben van de Pol, Stichting Cultureel Brabant, Erven Lechim

 

Stichting Cultureel Brabant heeft zich ingespannen om in contact te komen met de erven Lechim. Deze inspanningen hebben niet geleid tot enig contact. Wie van mening is rechten te kunnen ontlenen aan de publicatie van Lechims verzen op CuBra, kan daarover in contact treden met de Stichting Cultureel Brabant.

 

Lechim - Michel van de Ven

zijn dialectverzen

zoals gepubliceerd in de Tilburgse Koerier

ONDER REDACTIE VAN BEN VAN DE POL

 

1965


 

 

65 01 08       Drie-Kningen

 

Dur t donker dwaolen lichjes

Effe wit, of kaokelbont

En skaauwe knderhndjes

Draogen al d schns in t rond.

 

Soms mee glaanzend gouwe krntjes

Of t kld van de kanepee

Aander enkel mee 'n kiesje

Of n holle mangelpee.

 

Onder natte kaauwe nuskes

Zingen mundjes, helder, klaor

Ze staon mee opgehaauwe hndjes

Net as ieder aander jaor.

 

Ze dreunen: "Wij komen tesaomen

Ok al zn ze mar alln

Wie die aopen dur kan sturen

Hee gin hart, of n van stn.

 

 

65 01 14       Ok nat

 

D'n Bels, ge wit wel wie 'k bedoel

Wg zeker al tien jaor

Op welke schaol of ie ok stond

Aaltijd sjuust effen zwaor.

 

Tot dettie vleeje week ineens

De schrik van t lven krg

Want z'n gewicht was onverwaachs

Wel zeuven pond omlg.

 

D'n buurman heet 'm uitgelee

Weffer 'n schaol ie had

Ze was vur 't wegen van de wol

En die wegen ze nat.

 

D'n Bels keek 'm toen efkes aon

En vroeg: Slao d op mn?

Dan is die schaol himmol nie goed

Ge wit hoe nat, d'k ben.

 

 

65 01 22       Meulentjes...

 

'ne Todkrmer kwaam langs de deur

Mee meuletjes vur knder

Die gaaf ie dan, in plaots van geld

Ds vur knder veul fnder.

 

Ons Sjefke wo z'n draaiding k

Hij bleef om todden vraogen

Te lange liste kos ons Sjaan

't Nie langer mir verdraogen.

 

Ze zee: "Zeg aop, naauw is 't genog

Agge nie uitschaait mee schooien

Dan zal ik summedne jou

Zelf op de tod-kr gooien.

 

"Jao," zee toen dieje klnen aop

"D kunde net begrpen

En moeder, gij dan zeker zelf

Mee 't meulentje gaon slpen."

 

 

65 02 05       Z't iets worre?

 

Ge heurt de meensen in de stad

Steeds aon mekaare vraogen:

"We denkte gij van Karneval?

Heege t hier kaans van slaogen?

 

"Z die verkleej-pertij k hier

In goeie rde vallen?

En gaon wij strak drie daogen lang

Aon 't daansen en aon 't lallen?

 

Ik ken ons Sjaan d'r staandpunt al

Al heeze 't nie gezee

Mar ik vier t vaastenaovondfist

Op heur bevel nie mee.

 

Ze bakt wir olliebollen denk

En t allergrtste kruis

Ik lus die vette dingen

Mar ik maag nie van huis.

 

 

65 02 12       Hge bme vange veul wnd

 

As Tiest - die nt iets doe of dee -

Neffe t ptje piest

Dan zeggen alle meensen rap

"Ds net iets vur de Tiest.

 

Mar ne meens die in t zuuklicht stao

Die haauwe ze in 't g

En as die unne gaopert slao

Vliegt iedern omhg.

 

Of ge naauw Horn of Sjefke hiet

t Gift nie wie ge bent

Mar agge rges iets presteert

Dan vangde aaltij wnd.

 

Mar doe iemand mee veul talent

t Is ne keer d'r neven

Dan motte t 'm bij vurbaot al

Vur t goei dj deej vergeven.

 

 

65 02 26       Carneval aon de kiest

 

De klaant:

Vfhonderd piek van de keffees

Gatju w'n kappitaol,

Ds host ne vftiger per man

Ze zn wel hl rejaol.

 

Vanges hedde'r ok wel bij

Die zin: Wij doen nie mee

Wij haauwen zelf wel Carneval

In ons ge keffee.

 

De kastelein:

Hier laag 'n evelupke klaor

Mee mn aondl vur 't fist

Mar niemand heeget opgehaold,

r Is gin meens gewist.

 

Asse mn vraogen: Doede mee?

Dan zeg ik aaltij Jao

Mar ik breng 't nie bij d'r thuis

k Lp ze nie aachternao.

 

Konklusie:

D d'n buut mar z'n bietje was

Lee dus hl kort gezee,

Nie alln aon de kasteleins

Mar k aon 't kommiDr.

 

 

65 03 05       Nao 't fist

 

Ziez, 't is in elk geval

n Jaor vurbij mee 't karneval

Naauw zn de meense die ik ken

Wir allemol echt z ze zn.

 

Dieje vette auwen Chinees

Is wir gewn z'n me Kees

En de Toreadoor stao naauw

Wir hl gerust aon z'n ketaauw.

 

De jaoger mee z'n grte vr

Loopt wir aachter de gruntekr.

De fistversiering lee gelk

Neffe de kaaibaand in t slk.

 

We zn wir 'n jaor uitgetld

Hebben n askruiske gehaold

Mar t was n Woensdag vuls te vruug

Ik was z muug, z muug, z muug.

 

 

65 03 12       't Is onderweg

 

't Vurjaor is wir onderweg

't stao vlak vur de deur

Ge ziet z aaventoe w zon

't Lven krgt wir kleur.

 

D'n overjas gao in de kaast

Neffe de dikke trui

Al valt 'r hier en daor nog wel

'n Kaauwe maartse bui.

 

We eten nog wel zuurklstamp

Mar 't smaokt niemir z fn

As midden in de wntertd

Dan kan 't lekker zn!!

 

En as ik naauw is kiezen mg

De zuurkl of de zon,

Dan is mn keus hl gaauw gemaokt:

"Weg mee de zuurkl-ton."

 

 

65 03 19       Zuuk 't mar uit!

 

D'n deurbraok in de binnestad

Brengt veul bezwaoren mee

Z hebbe ze naauw hl 't verkeer

Harstikke omgelee.

 

t Is allemaol sjuust aandersom

Ge wit nie waor ge zt

Ge raokt naauw om de haoverklap

De goeie richting kwt.

 

Vural de aauwer meensen hebben

Moeite mee die plaoten

Mee plen zus en plen z

Bekaant in alle straoten.

 

'zen Opa zee: "Ik kk wel uit

Ik laot me nie bekeuren

Ik fiets persies ak vruuger dee

Mar 'k rij aachtersteveuren.

 

 

65 03 26       Dorst

 

D'n Dorus ha de griep gehad

En liep naauw thuis w rond

Te kken of ie hier of daor

Gin kln kerwaaike vond.

 

Hij ha de klok al opgedraaid

D'n omwaas mee gedaon

En in de losse keukenbaank

n Spkerke geslaon.

 

Toen ie de blommen waoter gaaf

Riep z'n vrouw moord en braand

Ge giet die plaanten vuls te veul

Ge verzuipt ze bekaant.

 

En gij - zeej - haauwt ze vuls te dreug

Kkt hier die harde korst is

D gebeurt nie bij unne man

Want die wit zelf w dorst is.

 

 

65 04 02       W zn ze kln!!

 

t Schaotssezoen is wir vurbij

De zers gaon in t vet

De wollen trui wordt vur n jaor

In de mottenkiest gezet.

 

Duuzenden hadden wir plezier

Omd ons ge stad

As n der wnigen in 't laand

'n Kunstsbaon bezat.

 

De listen dag z'k nog gewist

De zon schn, t was schn,

Mar n paor huizen uit de buurt

Die vielen uit de tn.

 

Daor hadde ze de vlaggen uit

Uit klinklaore venn

W zn sommige meensen toch

Hl knderchtig kln.

 

 

65 04 09a     Toch nog 't aauw

 

As onzen opa vruugertd

'n Fleske Klaore kocht

Moes't van Jaansen op Kurvel zn

Gin meens die aanders docht.

 

Mee Sindreklaos of Vadderdag

Wier r aaltij gezee:

Brengt agge neffe Jaansen komt

Mar vast 'n fleske mee.

 

Mar Tilburg wordt 'n grte stad

Veul schns raoken we kwt

Z wier Jaansen op 't Kurvelplein

Ok al verleeje td.

 

Mar d oud nie versleten is

Daorvan gift Jaansen blk

Ge moet de nuuwe zaok is zien

Veur in d'n Brndk.

 

Z'n slterij, hiepermedern

Ze is in n woord prachtig

Agge vur Paosen nog iets lust

't Is nummer drie-en-tachtig.

 

D'n opbouw hee 'n aauwe zaok

Van z'n aauw plaots verdreven

Mar d'n draank die Jaansen verkpt

Is as vanouds gebleven.

 

 

65 04 09b     En mar brommen

 

De brommers brommen op de pliesie

Omd die hullie kontreleert

De pliesie bromt wir op de brommers

Want die rije dikkels verkeerd.

 

De aauwe meense die nog brommen

Zn r mist nie bekwaom mir veur

En jonge brommers rije gre

As unne moter-koereur.

 

De bromfiets is n prachtig voertuig

Mar mee veul rijers is 't mis

Want die vergeten dt 'n RIJWIEL *)

Mee nen hullup-moter is.

 

De pliesie moet nie overdrven

'n Perss maokt niemand rk

Mar dsse paol en perk gaon stellen

Daorin hebben ze gelk.

 

 *) In Tilburg zegge ze klapfiets.

 

 

65 04 23       Hondeweer

 

De Paosblommen in onzen hof

Slaon triest de kpkes neer

Ze praoten nie, mar denken wel:

Ds vur Paosen gin weer.

 

De meensen uit 't buitenlaand

Die zn mar gaauw gegaon

Want as t rgent d t giet

Ziede gin bollen staon.

 

Ons Sjefke hee twee daogen lang

Gezee: Ik heb z'n kaauw

Ik krg 'r zelf d'n rmoei van

k Wier ziek van z'n gemaauw.

 

Mar wttie efkes laoter zee

Maokte alles wir goed

t Was z raok d ik r naauw

Nog echt om laage moet.

 

"De Duitsers, die in Holland zn

Op zuuk naor 't "grosse Meer

Die hebben presies net as wij

't Zelfde hondeweer."

 

 

65 04 30       D'n irste zondag van maai

 

Al sistig keer is Fons van Brs

Naor d'n Bosch toegegaon

Want hij kos dieje bedevaort

Gewoon nie laoten staon.

 

Mar j, naauw kan ie 't nie mir

D'n Bosch is vort te wd

En daorvan hee d'n aauwe Fons

Gatvergimmese spt.

 

Mar Fonske hee ne grte trst

De femilie gao deur

Daor zrgt z'n oudste dochter, Sjaan

Z ze gezeed hee, veur.

 

De Fons is blij en lee ze uit

Hoe dsse lpen moet

D de tradiesie blft bestaon

D doe nen aauwe goed.

 

 

65 05 07       Moederdag

 

Ons moeder sjouwt d'n hlen dag

Ze poetst, ze boent, ze vgt

Tot dgge 'r op t list bekaant

De zenuwen van krgt.

 

De klnste mot ne luier aon

De grtste lpt op straot

n Moeder heege 't echt nie goed

Ze heege t dikkels kaod.

 

Ze laacht agge tevreeje zt

Ze schreuwt mee, agge kwkt

Om d d'r hart d'r lve lang

Steeds naor d'r knder trekt.

 

n Zondag is t moederfist

Dan komen grt en kln

En dan is ied're moeder blij

Dsse moeder maag zn.

 

 

65 05 14       Ze is 'r wir

 

Ge ht ze hl lang nie gezien

Ge wit nie hoenne td,

Hoe dikkels hemme nie gezee:

"Die zmme vurgoed kwt."

 

Op t Gurke is ze nie gezien

Op Krvel nie gewist

In t Kednt en langs de Laai

Wier ze k al gemist.

 

En naauw ineens is ze d'r wir

Overal te gelk

De meensen zwel grt as kln

Vuulen d'r ge rk.

 

't Is of r deez week ineens

'ne Nuuwe td begon

En d is enkel en alln

Te wten aon de zon.

 

 

65 05 21       Ds mnne smaok

 

't Is wir volop boekenweek

Ge ziet ze vur de raomen

Van alle boekenwinkels staon

Omgeven dur reklaome.

 

Koiboiboeken en remans

Of buukskes mee gedichten

Om tussen 't nuuws van alledag

Oewe gst te verlichten.

 

Iedern hee z'n ge keus

Vur liefde, of vur vchte

Ge ht r schne boeken bij

Mar ok vergimde slchte.

 

Agge aon mn vraogt: "Wellek boek

Is t mist intressaante?

Dan zg'k: "'t Spaorbaankbuukske van

M'n rke suikertaante.

 

 

65 06 04       Geschiedenis

 

Dicht in de buurt, vf straoten wd

Is un biebliejoteek

Waor 's opoe aaltij boeken haolt

D doesse iedere week.

 

t Zn boeken vol geschiedenis

Over d'n aauwe td

Die leest ze dan in n stuk uit

Krk as 'n jonge md.

 

Mar list ks 's opoe 'n boek

Vol liefde en vol sex

De juffrouw zee: "W naauw mevrouw?

W kiesde naauw vur geks?

 

Ons opoe zee: "Och lieve knd

Ge wit d'k tachtig ben

En dus is "Iove en "sex appeal

Geschiedenis vur mn.

 

 

65 06 11a     Ds toch 't fnste vur vaderdag

 

En onze vadder hee gezee:

Brengt vur mn mar iets lekkers mee

We hebben daogenlang gezocht

Mar op t end nog niks gekocht.

 

Want j, de vrouw van onze Fons

Zee gift 'm mar n ds bonbons

Mar md, zee toen ons taante Jaon

ne Stropdaas heetie veul meer aon.

 

D'r wier gewogen en gewikt

Mar over 't goei wier nie gekikt

Drom heb ik toen mar gezee

Wie zuukt r naauw naor n idee?

 

Ge zt 'n stelletje halve gaore

Gift dieje meens 'n fleske klaore

Of w kenjak, dan is ie rk

Mar haol 't bij Jaansen in d'n Brndk.

 

 

65 06 11b     Hoe mot 't naauw?

 

De Willem wier 'n bietje ziek

Hij moes naor 't gaasthuis toe

D'n dokter zee: Ik geef diejeet

Ds 't biste w ik doe.

 

Gin rpels mir en ok gin vet

En hillemol gin zout

Agge oew ge daor aon haauwt

Worde vanges oud.

 

Twee sneekes brd, 'n blaoike slaoi

W temaaten in schfkes

Toen zee de Willem: 't Zal wel zn

Mar dokter luistert efkes.

 

Ik z nao alles w ge zegt

Toch wel is willen weten,

Vat ik d w gij noemt diejeet

Vlak vur, of nao 't eten?

 

 

65 06 18       'n Hoog tempo!

 

Ons Sjefke hagget deze week

Z gatvergimmes druk

Dj zee: "Ik sjouw m'n ge z

Strak nog 'n ongeluk."

 

"Irst 's mrreges ksaome doen

Vur't veilig verkeer;

Tussen de taol en sommen deur

En al w'k verder leer."

 

"Dan 's aoves unne waandeltocht

As toesps - z gezee -

Want ied'ren echte jongen doe

Aon de vierdaogse mee."

 

"Z is 't alle daogen w

't Is leren, werken, sport,

Ge lpt vrt kaans dgge as knd

Al overspannen wordt."

 

 

65 06 25       Z as 't aaltij gao!

 

t Grtste circus op de fiets

Is deez week wir begonnen

D'r wordt - zas 't aaltij gao -

Verloren of gewonnen.

 

De irste daogen vlakke weg

Mar dan komen de brgen

Dus hebben - zas 't aaltij gao -

De fietsers schrik vur mrgen.

 

Wie d'n irste is op unnen brg

Is netuurluk tevreeje

Mar dan - zas t aaltij gao -

Moeten ze naor beneeje.

 

Wie grt is wint 'n kappitaol

D wordt rente op rente

De kln - zas 't aaltij gao -

Krgen de losse centen.

 

 

65 07 02       Ze hebben tij zat

 

De bouwvakkers uit vruuger td

Lieten de maondag blauw

D mg, want alles ging er toen

Op staoj, te goeier trouw.

 

Mar naauw de td veraanderd is

Is er d niemir bij

Mar daorveur zn ze in de plaots

Op zaterdag vort vrij.

 

Mar j, d'r zn 'r aaltij nog

Die lve net as toen

En drom k in deze td

Op maondag nog niks doen.

 

D kunde aavetoe nog zien

Agge naor slopers kkt

Dan is t precies of ied'ren dag

nen Blauwe maondag lkt.

 

 

65 07 16       Zwgen dgge zwt

 

De vadder wier al oud en grs

En soms w aauwerwts

Assie tegen z'ne zoon w zee

Noemde die t mar klets.

 

Hij ha ommers veul meer geleerd

As vruuger hullieje pa,

Op alles w de vadder zee

Was t antwoord: Gao toch ga.

 

't Dee de vadder wel w zeer

Mar hij hield zunne mond

Ofschn ie zunnen ge zoon

'nen Echte neetoor vond.

 

En kwaam 't 'm soms is te hg

Dan docht ie bij z'n gen

Ik heb hum irst praoten geleerd

Naauw leert hij mn 't zwgen.

 

 

65 07 23       Hij zaag 't nie

 

"Ge mot mar naor d'n garts toe

Ha Jaon al meer gezee,

Mar Miet docht dan kr'k unnen bril

Drom desse t nie dee.

 

Mar op t list is ze gegaon

Ze krg nen dubbelkker

Ze maauwde: "ge ht oewe zin

Gatvergimmese kwker.

 

"Mar giestere was hier ne meens

En die zee tege mn

D'k - al zie ik nie goed -

Nog n schn mdje ben.

 

De Jaon scht toen n z'ne laach

Z as ne man dan doe

En zee: "dieje meens moes net as gij

Ok naor d'n garts toe.

 

 

65 07 30       't Duurt nie euwig

 

Nog unnen dag of drie geduld

Dan draait de mallemeulen

En heurde op 't kermistrein

De rgeltjes wir speulen.

 

Dan stao t'r wir 'n paolingkraom

En ruukte olliebollen

Hil de femielie gao op stap

Fn mee z'n allemollen.

 

Jaonuske moet wir op n prd

Trees in 'n vliegmesjientje

En vur 'ter vadder rg in hee

Kosset 'm al n tientje.

 

Moeder maauwt al nao 'n ketier

D ze z sjouwen moeten

Ze hee pas nuuwe schuuntjes aon

En krgt al zere voeten.

 

Ze vallen neer op n terras

De jeugd moet limmenade

En Anneke d'r gloednuuw kld

Zit z vol mee sjeklade.

 

De vadder zwt, de moeder maauwt

De knder gaon aon t drnen

En in 'n huukske slaopt hl zuut

mee n natte broek de klne.

 

Op t list sukkelen ze naor huis

Te muug om nog te praoten

Pa, mee de klnste op z'nen rm

Wordt wd aachtergelaoten.

 

Hij hee de pest in as de ju

Mar laot r niks van merken

Hij denkt: nog mar nen dag of aacht

Dan kan 'k fn wir gaon werken.

 

 

65 08 27       Wir aon 't werk

 

De zomer is wir afgelpen

De vekaansies zn gedaon

We zn ammol mee looie schoenen

Wir zuutjes aon 't werk gegaon.

 

We kunnen aachteraf nog drmen

Van die daogen aon de zee

En hoe fn d hil die weken

Toen de zon geschenen hee.

 

Mar t kan niet blven duren

Ok aon t vrij zn komt n end

Agge nao al d genieten

Ok vort dur oew centen bent.

 

Mar j, ge kunt oew ge trsten

Ds tenminste w ik doe

Want we zn over vftig weken

Wir aon n nuuwe vekaansie toe.

 

 

65 09 03       Naor school toe

 

Ons Sjefke is mee goeie moed

Wir naor de school gegaon

Mee schn gepoetste schuuntjes

En n gloednieuw bruukske aon.

 

Hij was r niks gelukkig mee

Hij is nie gre schn

Want agge'm tussen vrkes zet

Valt ie niks uit de tn.

 

Mar j, ons Sjaan die is d'n baos

En heet'm rap gezee

De frater zie z wie ge zt

En t telt allemaol mee.

 

Toen kwaam dieje vergimden aop

Ok efkes uit d'n hoek

Hij zee: Ik leer mee munne kop

En nie mee m'n nuuw broek.

 

 

65 09 17       't Hiet wir Gl

 

Tilburg is un grte stad

En Gl is mar hl kln

Toch wil ik echt wel aaventoe

nen Ballefrutter zn.

 

In de wielerwedstrijd van Gl

Vchten profs um de pot

De ronde van t Besterdplein

Krg n verkeersverbod.

 

In Gl trekt trouw op zunne td

De St.-Jans-stoet rond

Mar d'n H. Hartstoet zit hier

Geregeld op z'n k

 

Ik vraog me aaf: Waor lee d aon

Wrom is 't hier nt prs

Straks zitten wij mee dreug brd

En slpt Gl mee de ks.

 

 

65 09 24       Weg mee d roest!!

 

We hebben n parkeer-prebleem

Ds reeje vur veul gepraot

Oewen auto kunde nerges kwt

Host in gin enkele straot.

 

Naauw zn r meters hier en daor

Bij 'n getkend vak

Daordeur hedde teminste nog

Erges 'n bietje plak.

 

Mar wie vnd unne meter uit

Bij die verroeste wrakken

Waor t gras gewoonweg onder stao

En die dur d' aassen zakken.

 

ne Meens die auto rije moet

Riskeert soms n verbaol

Omdettie nie parkeren kan

Dur z'n aauw straotschandaol.

 

 

65 10 01       Toch geschoren

 

t Was z druk bij d'n brrebier

D d'n bediende zee:

"Agge vur t schaft geholpen zt

Dan val 't me nog mee.

 

"Ik za zot zn, zlang wocht ik nie,

D gao buiten m'n buukske,

Dan h 'k gin td mir vur t biljrt

Daorgiender op 't huukske.

 

Hij is naor t huukske toegegaan

En t ging r nie z flauw

Hij kwam laot - ongeschoren - thuis

Mar z'n neus zaag goed blauw.

 

Z'n vrouw was kaod en foeterde

Ze blies hg van de toren

Hij zee: "Och md, in 'n caf

Worde toch k geschoren."

 

 

Grand Gala du disque

 

65 10 08       Grt Gala vur niks

 

Ik praot mar n kln bietje Fraans

Mar d kos ik vertaolen

Zonder d'k r 'n woordeboek

Of laandkaort bij moes haolen.

 

D Gala was geweldig grt

Mee lang-behaorde aopen

Ons Sjaan die zaat om hallef elf

Al hl rustig te slaopen.

 

D'n dieje mee d "strange effect

Hoeft daor nie om te kwken

Hij moet alln mar aaventoe

Is in de spiegel kken.

 

Assie d dan geregeld doe

Zal ie straks van z'n ge

Presies as ik 'n zaoterdag

ne Vrmden indruk krgen.

 

 

65 10 15       Wir in d'n aauwe staot!

 

De Tiest die hee de halve stad

Al daogen afgelpen

Of dettie erges unne kwak

Schn waandluizen kos kpen.

 

t Komt r op 'n paor nie aon

Daor zal gin meens op letten

Mar 't moeten wel grte zn

Z van die echte vette.

 

Want ik heb erges in 't Zaand

'n Fn nuuw huis gekregen

Mar n ding uit 't aauw huurkontrakt

Haauwet nog efkes tegen.

 

Ik moet 't huis d'k aachterlaot

In d'n aauwe toestand brengen

En drom z ik naauw op zuuk

Naor n zooi van die krengen.

 

 

65 10 22       Alles in 't grt

 

D'r wordt wel is smaolend gezee:

"In Tilburg is 't z dds.

Mar as r hier k iets gebeurt,

Dan isset k iets grts.

 

Asse hier aon t sloopen gaon

Worret goed aon gevat

Dan breken ze nie hier of daor

N, hl de stad gao plat.

 

En asse aon t bouwen gaon

Mee stnen, of beton

Dan wordt r k iets schns gemaokt

Kkt mar is naor 't stasjon.

 

En asse hier aon t gappen gaon

Dan zn ze kampioen

Gin honderd of gin duuzend piek

N, vlotweg n miljoen.

 

 

65 10 29       Gefieleseteerd Toon

 

Ik heb van prden gin verstand

Al zie 'k t springen gre

'n Zondag zaat ik uren lang

Vur de tverlantre.

 

Daor zaagde Jumping-Amsterdam

D was gewoon 'n fist

Ik ha d stukse schne sport

Echt nie gre gemist.

 

En Tntje Ebben was 'r bij

Hij won 't nog bekaant

Kk, d kunnen de jongens

Uit de schnste stad van t laand.

 

Agge gezien had hoe de Tn

Over de burries vlg

Hij hield vur hil de wreld daor

De naom van Tilburg hg.

 

 

65 11 12       Naauw weet ik 't

 

(Biefstuk f 1,- per kg te duur; Volkskrant

van 9-11-'65)

 

De vlsprzen zn vuls te hg

Stond deez week in de kraant

Ons Sjaan zee: "Ziede gij d naauw,

't Is gewoonweg schaand."

 

"'t Is host niemir te doen

Agge n huishaauwe ht

Oew hart schreuwt agge aaventoe

t Vls op taofel zet."

 

"J mdje, 't is naauw nmaol z

Ds de mederne td

Ge zt vur 't klnste stukske vls

'n Paor riksdaolders kwt."

 

Mar de meensen in India

Begrp ik naauw op t list

Daor wordt ommers n koei al lang

Beschouwd as "heilig bist.

 

 

65 11 19       Wtter onder zit is goed

 

"Ge snapt nie hoe t stasjon blft staon

Z los, z nerges tegenaon

t Hangt gewoon aon unne maast

Mee n paor dunne touwkes vaast."

 

Mar Thijs antwoordde al hl gaauw

"Och meens, haauw op mee oew gemaauw,

D ding is ongeleuflijk strk

't Is 'n schn stuk klassewerk."

 

"Mar 't kan nie aanders, welbeschouwd

't Is nie op los zaand gebouwd

Dt z blft staon is echt gin wonder

Ik zit 'r mee m'n schouwers onder.

 

"Himmol onder in 't keldergat

Bewaor'k de fiets van half de stad

Ik z dus vur die grte tent

D'n bojem, en ds 't fundament."

 

 

65 12 03       Tiestm in d'n donkere

 

ze Tiestm raokt niet uitgepraot

Over de rgenvlaogen

En de pertijen natte sneuw

Z in de liste daogen.

 

"'t Lk gatju wel rlogstd

r Was gin laamp die braandde

zeej, en hij vatte z'n sigaar

Is goed tussen z'n taanden.

 

"Ons Trs ha k de pest goed in

Want ze zaat zonder waoter

't Maol van peestamp mee hachee

Begos daordeur k laoter."

 

"Toch zal ik d uur zonder strm

M'n Ive nie vergeten

Want ik heb net as rke lui

Bij krslicht zitte eten.

 

 

65 12 10       Uitgeklotterd

 

Ik heb veul gegeven, veul gehad

't Mis snee van twee kaanten

D vn ik van de Sindreklaos

Naauw sjuust 't intressaante.

 

Ik heb wir stropdaasen genog

Veul sjek en veul segaren

En zis paor sokken, die t'r ok

Vanges wir bij waren.

 

Vier boterletters in de kaast

En snoep vur zeuven weken

t Zal mn in d'n irste td

Aon nie hl veul ontbreken.

 

Alln kost diejen overvloed

Me toch verrekt veul rente

Want spullen he'k wel genog

Mar ik zit zonder centen.

 

 

65 12 17       Aauwe taaie

 

Asse ineens z veur oe staon

"Oew centen of oew lve

Dan zdder nog as jonge vent

Van angst bekaant in blve.

 

Mar agge al ruim taachtig zt

Dan zdde tch gaon rre

Of agge'r nog de kaans vur krgt

Preberen 'm te smren.

 

D'n aauwe Kwantes echter nie

Die liet z'n laoi nie graaie

D is mee reeje en mee rcht

nen Echte aauwe taaie.

 

De jonge krels smrden 'm

Zonder 'n kaans te jatten

D'n opa maag daorop gerust

nen Aauwe taaie vatten.

 

 

65 12 23       Ze zong opnuuw

 

Ze zong as unne naachtegaol

Z helder en z zuiver

Mar mee d'r maachtig schne stem

Verdiende ze gin stuiver.

 

Ze drmde van de opera

Of van de operette

Mar op de wreld was gin meens

Die op d'r gaven lette.

 

Ene wies deez, nen aandre d

Ze hee nt kaans gekregen

Toen hee die volle gouwe stem

Van kaojighd gezwegen.

 

Ze dee vort wsse gre dee

t Goei, mar mist t slchte

Ze kwaam op t list, ten nde raod

Aon lger wal terchte.

 

Tetaol verrmoeid en verslonst

Zwalkte ze rond langs kroegen

Tot ze heur op nen kwaoien dag

Naor 't gaasthuis toe droegen.

 

Daor stond - omdt host Kersmis was -

Toen ze heur binnenbrochten

In n kln huukske van de zaol

n Stalleke te wochten.

 

Ze zaag t en bij tverslag

Was hl d'r ld geleeje

Ze kk naor t kiendje in de krib

En wier ineens tevreeje.

 

Ze zg d'r longen vol mee lucht

Krg traonen in d'r gen

En jubelend juichte d'r stem

"Hosanna in d'n hge.