INHOUD RIETER
CUBRA HOME

 

©

Olivier Rieter & Stichting Cultureel Brabant 2022

 

Olivier Rieter

Straatbeeld(en)

Foto’s van Frans Kuit

Frans Kuit (1935-2011) was een Brabantse nieuwsfotograaf. De hier getoonde foto’s uit Boxtel, Liempde en Zeeland stammen uit de jaren zestig en zijn eerder sfeervol dan dat ze geladen zijn met nieuwswaarde. De jaren zestig waren de periode van het Tweede Vaticaans Concilie. Het katholicisme werd erin gemoderniseerd. Volgens velen was dit broodnodig, maar anderen betreurden het teloorgaan van tradities. De magie en zintuiglijkheid van de katholieke vieringen zouden deels verdampt zijn, als wierook in een tochtige kerk met ingeslagen ramen. Er zou voortaan minder eerbied zijn geweest voor de pracht en praal van het Rooms Katholicisme. Zeker vanaf de tweede helft van de jaren zestig was er sprake van een sterke ontkerkelijking. Men ging toen anders met het overgeleverde religieuze erfgoed om. Devotionalia belandden soms letterlijk op straat. Op de eerste foto torenen jonge blagen hoog boven religieuze beelden uit; eerbied spreekt er niet uit hun houding.

De tweede en derde foto tonen hoe in Boxtel figuren uit een kerststal worden afgevoerd. Ook hier wordt door de prozaïsche setting de verhevenheid die de beelden moesten uitstralen gerelativeerd. Was het met dit motief dat Kuit deze foto’s heeft gemaakt, die zwanger van symboliek zijn?

De bezoekers van een vlooienmarkt in het Brabantse Zeeland willen op de vierde foto hun slag slaan; zien zij het geloof als koopje? Vroomheid voor een prikkie?

De vijfde en zesde foto tonen iets van de eenzaamheid van het heiligenbeeld. Zijn deze beelden in Liempde in overdrachtelijke (of zelfs in letterlijke) zin op weg naar het kerkhof van het verloren geloof? Op de laatste foto hebben de heiligen zich afgekeerd van de toeschouwer. Is het hun demonstratieve antwoord op een van de vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie, namelijk dat geestelijken voortaan juist hun gezicht aan het kerkvolk dienden te tonen tijdens religieuze communicatie in diensten?

 

Met dank aan Emy Thorissen, Foto’s van de Brabant-Collectie, Tilburg University

Dit artikel verscheen eerder in Devotionalia 237, september 2021.