CuBra

 

 

Toon Konings
verhaal


 

Of nie dan?

 

Vrouwvollek blf n intressant onderwerp um over te vertelle. Zo ist miskien wel skn um efkes w te vertelle over n por bekende vrouwkes. Want die zen dr verskjene m allemol dr ige verhaal. Z hedde bevurbild Sjan Dark. De Franzze die in maansklirre rondliep. En die bleek k stemme te heure. Die kombinasie hitter teindeluk toe geljd d ze op dn brandstapel belandde. Mar t is misskien in al die jrre, nog nie z veul veraandert. Dn brandstapel hebbe we gelukkig niemr mar tegeworrig z unnen travestiet die stemme hurt vast wel erges opgenomme worre.

En z waar dr k ojt is unne sultan die n t lijntje gehauwe wier dur n vrouwke. Mar d din ze wel m dr lve te spoare. Want diejen sultan koos jonge maagde t m ze in de huweluksnaacht te vermoorde. Mar di vrouwke waar Sjeherezade en die begos de Sultan n verhaal te vertelle. Mar ze makte dr verhaal nie olling af, dr zaat gin ind n. Mar diejen Sultan w wel wete hoe t verhaal af z lpe en besloot d z nog n nachje mog blve lve. Mar de volgende naacht zaat r wir gin ind nt verhaal en ze mog nog langer leve, en z din ze d duzend en n kirres aachter mekare. Snap nie d diejen sultan d z lang volhiel. Duuzend en n kirres, ds ongeveer driej joar. Driej joar lang elleken dag n verhaal zonder ind, ge moet t er mar vur over hebbe. Des tegeworrig wel anders wanne?

n Aander vrouwke is Ledie Godajva. Heure mens vroeg veuls te veul belastinge n zn onderdane. De Ledie ha m hun te doen en ze ging in pretest. Heel nobel, mar heur pretest beston t in dr nakie rondrje op n prd. Gin werkonderbreking, stiptheidsaksie, rondlope m spandoeke of m n dil man aksievoere op n groot plein. Nee, nakend rondrje op n prd. Tja, volges de lste troonrede moete wij ollemol meer belasting gn betle. Mar ik zie Maksiema nog nie in dr nakie op unnen Soleks rondtuffe. Margoewd,  Ledie Godajva krig wel kloar w ze w.

Dan hebbe we nog t verhaal van n heel njskierig vrouwke: Pandora. Die ha n deuske gekrege. n Deuske worin alle onheil veilig opgebrge zaat. Pandora kreeg t deuske en ze mog t nie opemake. Mar njskierig s ze waar, makte die doos d deuske ope en de ellende begos. Net s d vrouwke van blauwbaard. Die mog nie in d n kmerke komme. Maja, Blauwbaard ha zn kont nog nie gekeerd of z dook d kmerke in, en jawel: t ging mis.

Zo konkludeer ik t deze verhale: bemoeit oewige nie m w vrouwe ntrekke, luistert nojt nar hun verhale, de kleer gn pas t ster geld m gemoeid is, en s ge zegt d ze iets nie moete doen, dan doen ze t juist wel.