Frans Siemer

Portfolio 1 - 10 afbeeldingen

Portfolio 2 - 10 afbeeldingen

 

Links: 'Zelfportret'

Anton van Duinkerken over Frans Siemer (HTM)

Compleet boekje bij de tentoonstelling van Siemers werk in 1977

Anton van Duinkerken over Frans Siemer (PDF)

Franciscus (Frans) Theodorus Lucien Maria Siemer (Gorinchem 1887-Tilburg 1966) trad in 1912 in bij de Fraters van Tilburg en werd in 1912 tot priester gewijd. Aanvankelijk was hij leraar Frans en aardrijkskunde en later Duits aan het Sint Odulphuslyceum. Hij was een verdienstelijk graficus, schilder, beeldhouwer, uitgever, dichter, essayist, regisseur en toneelschilder. Hij was promotor van de Tilburgse Kunstkring en de schetsclub 'de Kriek'. Hij schreef, soms onder de pseudoniemen O. Mulder of Piet Meulenkamp (van de Oliemeulen) gedichten. 'De Siemer', zoals hij doorgaans werd genoemd, werd vooral bekend als mentor spiritualis van studentenvereniging NOS (Sint Odulphuslyceum), studentenvereniging Sint Leonardus, het Brabantse studentengilde van O. L. Vrouw, de beweging en het tijdschrift Brabantia Nostra en vele periodieken van jongeren. Hij ontving de studenten in zijn kamers in de Bisschop Zwijsenstraat en later in De Oliemeulen. Hij publiceerde gedichten en essays in onder meer Brabantia Nostra en in De Kangoeroe, het blad van Sint Leonardus. Siemer ontving de Dr. P.C. de Brouwerpenning. In 1988 scheen de speciale herdenkingsuitgave De Siemer bij de Drukkerij en Uitgeverij MSC. Ter gelegenheid van het tiende lustrum van hetTilburgs Studenten Corps Sint Olof (1977), werd in De Tiendschuur een overzichtsexpositie over het leven en het werk van Siemer georganiseerd. Zijn vriend Anton van Duinkerken besteedde in zijn boek Brabantse herinneringen (1964) veel aandacht aan Siemer.