vignetenkleur.jpg (4514 bytes)

INHOUD

VOLGENDE

VORIGE

thvagevuur.jpg (2727 bytes)

AFBEELDING

vignetc.jpg (2292 bytes)

HEMEL & AARDE

door ED SCHILDERS

logo.jpg (12658 bytes)

Heiligheid
Catechismus - Duvel - Vagevuur - Bibliomorbide


Ze had hem al vaker gezien, en zelfs met hem gesproken. Als huishoudster had ze hem goed gekend, en na zijn dood was hij regelmatig aan haar verschenen. Bij zijn leven was Christoph Walpach weliswaar kapelaan geweest, maar desondanks had hij blijkbaar toch zo zwaar gezondigd dat hij nu al weer jarenlang in het vagevuur zijn zonden zat uit te boeten. Eenmaal had zij, Elisabeth Tannhöfferin, zijn geest ontmoet in de kerk, en "er was toen een grote hitte van hem uitgegaan". De hitte van het vagevuur. Ze had veel voor de verlossing van zijn ziel gebeden, en met goed resultaat. De laatste maal dat hij aan haar was verschenen, was hij niet meer verhit geweest, en droeg hij een wit kazuifel: hij was verlost en mocht nu naar de hemel.

Nu kan iedere geest die aan ons verschijnt wel zeggen dat hij in het vagevuur zit en dat wij ons moeite moeten getroosten om zijn ziel uit dat vuur te bevrijden, dus is het nuttig als de desbetreffende geest ons ook het overtuigend bewijs geeft van de benarde omstandigheden waaronder hij zijn zonden moet uitboeten.

Dergelijke bewijzen zijn in groten getale voorhanden. Dat weet ik ook pas sinds kort, toen ik het las in De dooden leven van monseigneur doctor Robert Klimsch, in 1940 in het Nederlands uitgegeven met een mooi goudkleurig doodshoofd op het omslag. Zo'n boek wil je meteen hebben.

Klimsch beschrijft de verschijning van tientallen zielen, die vanuit het vagevuur onze steun komen afsmeken ten einde hun verblijf aldaar te bekorten. Velen van hen hebben de zichtbare bewijzen van hun situatie achtergelaten, meestal door met hun hand, verhit door het vagevuur, een afdruk achter te laten.

Christoph Walpach deed dat ook, en wel op spectaculaire wijze. In de kerk lag een groot, zwaar boek met een band van hout, overtrokken met varkensleder. Walpach drukte zijn duim op de rand van de boekband, en brandde zo doende in een fractie van een seconde een gat dwars door het leder, het hout, en het papier, "tot de 81ste bladzijde toe". De enige afbeelding in het boek van Klimsch is een reproduktie van dit boek; het brandgat is inderdaad duidelijk zichtbaar.

Dat gebeurde in 1670 in het plaatsje Hall in Tirol, en elders in die stad, lees ik, wordt een stuk hout bewaard, waarin weer een andere kapelaan uit het vagevuur zijn handafdruk brandde. het zat beslist niet goed met de kapelaans van het zeventiende-eeuwse Hall.

Klimsch kent tientallen voorbeelden, en meestal wordt de afdruk ingeschroeid in hout of op een zakdoek. Naar mijn smaak meer vrijpostige verschijningen wagen het zelfs met hun vingertoppen de kap van een non te schroeien of de zoom van een jurk. Ook kerkboeken zijn populair geweest: "In het kerkboek kon men duidelijk de vijf afzonderlijke punten zien van de ingebrande vingertoppen, de muis van de hand was er zelfs geheel doorheen gebrand."

Daarmee is, voor wie wil, veel bewezen, maar één ding toch nog niet: de hand- of vingerafdruk bewijst niets over de identiteit van de verschenen dode, althans niet voor degenen die geen ooggetuige van de verschijning waren.

Daar weet Klimsch raad op. De handafdruk van marchesa Laura Astalli, in een linnen lap geschroeid, werd zorgvuldig vergeleken met een van haar nagelaten handschoenen. Een misvorming aan de pink van de marchesa was nog in die handschoen zichtbaar, alsmede in de ingeschroeide handafdruk.

Zuster Theresia Margarita verscheen vanuit het vagevuur in het holst van de nacht aan een van haar vroegere medezusters. Ze brandde haar hand in het hout van de deur van de kloostercel en zei: "Deze afdruk is een genade, een bewijs, want niemand zou je geloofd hebben." Maar zelfs mèt die handafdruk twijfelden velen. Daarom liet de bisschop het graf van Theresia Margarita openen en de hand opgraven. "En men zag dat de hand nauwkeurig met den afdruk overeenkwam."

Het vagevuur bestaat dus, en wat vooral verheugend is: je mag er blijkbaar nog eens uit om de wereld te bezoeken en nog één keer de hand op een boek te leggen.


AFBEELDING

Het boek met de duimafdruk. Houtgravure.

vagevuur.jpg (58206 bytes)

Terug naar tekst.

vigneta.jpg (3816 bytes)