vignetenkleur.jpg (4514 bytes)

INHOUD

VOLGENDE

VORIGE

thcatechismus.jpg (1820 bytes)

AFBEELDING

vignetc.jpg (2292 bytes)

HEMEL & AARDE

door ED SCHILDERS

logo.jpg (12658 bytes)

Rijk rooms leven
Catechismus - Duvel - Vagevuur - Bibliomorbide


Waartoe zijn wij op aarde? Zo luidde de eerste vraag van de Catechismus waarmee de rooms-katholieke jeugd van na de oorlog vier jaar lang, namelijk van de derde tot en met de zesde klas van de lagere school, geplaagd werd. Het antwoord luidt: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en hiernamaals gelukkig te worden. Katholieken die ter lagere school gingen vóór de oorlog kunnen daar nog steeds een beetje ontstemd over raken. Zij immers moesten nog leren dat zij op aarde waren om God te dienen en daardoor "in het hiernamaals" gelukkig te worden, en niet "hier".

Getraumatiseerd. Het klinkt overdreven, maar zo is het: de catechismus was een wekelijks terugkerende ritueel dat door vrijwel ieder kind verafschuwd werd. Je moest de antwoorden uit het hoofd kennen, en een laag rapportcijfer voor catechismus stond vrijwel gelijk aan ongelukkig worden, hier en hiernamaals. Dom zijn was ook in katholieke kringen niet verboden, en je mocht alles slecht uit je hoofd kunnen leren, behalve de catechismus. Die vormde een geheiligde uitzondering, die behoorde je te kennen. De bisschop zei het zelf in het voorwoord: "Met grote nauwkeurigheid dient er voor gezorgd te worden dat de tekst van de Catechismus in het geheugen der kinderen wordt vastgelegd." Dat was, schreef hij, de taak van "ouders, priesters, en onderwijzers", maar je merkte al vanaf de eerste les dat dat in de praktijk nogal vrij geïnterpreteerd werd. De onderwijzer of de kapelaan beperkte zich tot overhoren, en je ouders staken geen vinger uit; die waren al lang blij dat ze er zelf van verlost waren.

Je stond er helemaal alleen voor: 548 antwoorden in vier jaar, zo'n 130 pagina's, en voor een groot deel cumulatief - elk nieuw schooljaar begon met diezelfde vraag: Waartoe zijn wij op aarde? Voor het geval je het vergeten was, tijdens de vacantie.

Die beruchte catechismus (eerste druk in 1948) is niet alleen het meest uit het hoofd geleerde boek van Nederland, hij is ook het meest mishandelde boek. Daarin lag immers de enig mogelijke genoegdoening: lijdzaam verzet. In mijn herinnering werd het boekje, hoewel op het formaat van een zakboek gedrukt, door iedereen bewaard en meegedragen in opgerolde vorm. Krom, uit de band getrokken, en ongelooflijk beduimeld of erger. Karel, bij ons in de klas, nam er zelfs happen uit, maar Karel verorberde ook potloden en gummen, dus het zal in dezen eerder aan Karels vraatzucht dan aan zijn wraakzucht gelegen hebben. Maar toch, wij wensten dat wij zijn eetlust hadden. Wel betwijfel ik dat er in twintig jaar ook maar één katholiek kind is geweest dat zijn catechismus niet op de dag van de allerlaatste schoolbel heeft toevertrouwd aan het oud papier; een goed doel overigens, want de opbrengst van dat oud papier ging altijd naar de missie. Met gebogen hoofd. Het was volbracht.

Toch blijkt die catechismus een van de meest gezochte tweedehands boeken van katholiek Nederland te zijn geworden. Dat merkten ze bij antiquariaat Nillco. Klanten bleken bereid tientjes te betalen voor zelfs de meest mishandelde exemplaren. Ze besloten het boekje te herdrukken en hebben er in enige jaren tienduizend van verkocht. Voor vijftien gulden krijgt de lezer nu de perfecte masochistische leeservaring.

Katholieken hebben altijd geleerd het lijden te koesteren. Kijk maar naar Pasen, luister maar naar de Matthaeus-Passion. En dus "Setzen wir uns mit Tränen nieder" om de catechismus nog eens door te bladeren. En pas vanaf 1948 mocht je ook in dit tranendal gelukkig zijn.

Maar stiekem is er natuurlijk ook een beetje trots die niets met godsdienst en alles met lezen te maken heeft. Het is het enige boek dat je ooit uit het hoofd hebt gekend.


AFBEELDING

Omslag van de Catechismus. Bisdom den Bosch, 1948

catechismus.jpg (12157 bytes)

Terug naar tekst.

vigneta.jpg (3816 bytes)