FRANS VAN DOOREN

De Maanden - Cenne da la Chittara

Juni

 

Ik geef je in juni een moerasgebied
met aasraven en reigers, en een grote

zompige watervlakte zonder boten,

en middenin een eiland tussen ít riet,

 

waarop een zwavelbron de grond uitschiet
en zich dampend vertakt in duizend sloten

en borrelend met slijk en slib doorschoten
haar stinkend water over ít land uitgiet.

 

En doorns en lijsterbessen overal

met liesgras, mispel, braamstruik en kornoelje,
en op de wegen, modderig en smal,

 

lieden met kropgezwellen, smerig schoelje,

die je met schor geschreeuw de pleuris wensen

tot ergernis van God en van de mensen.

 

Uit: De maanden, van Cenne da la Chittara

Vertaald door Frans van Dooren