CuBra
Inhoud Devotie- prenten
Inhoud De Croon
Home
Speciale bijdragen
Rijk rooms leven

CuBra rubriek van Gerard de Croon

U kunt reageren

Klik hier om een e-mail te verzenden 

Gerard de Croon

Devotieprentjes in woord en beeld - 72

Elke week een aflevering

Opvallend verschijnsel: een biddend kinderleger

 

Ten tijde van de Nederlandse militaire acties in het vroegere Indië ( 1945-1950) waren er in Nederland veel steunbetuigingen voor de uitgezonden legereenheden. Van katholieke zijde was er een organisatie actief die er van alles aan deed om die steun vorm te geven: Katholiek Thuisfront.

In deze rubriek heb ik aan deze organisatie al eerder aandacht besteed. ( zie afl. van 19 oktober 2006)

Dit keer laat ik twee prentjes zien die gericht waren op de jeugd. Volgens Katholiek Thuisfront vormden de (school-)kinderen een biddend kinderleger. De datum van publicatie is niet vermeld. Goedkeuring tot publicatie werd gegeven door Joh. Kardinaal de Jong, destijds aartsbisschop van Utrecht.

Waarschijnlijk werden de prentjes verspreid via de lagere scholen. Misschien is er een hele serie van uitgegeven, maar ik heb er slechts twee en die wil ik hier graag laten zien. Ik vind het charmante prentjes waar veel op te zien is en waar zeker wat over te vertellen valt.

Ik laat ze hier zien in een gecombineerde voorstelling, naast elkaar.

 

Gezien de opvallende vormgeving besteed ik eerst aandacht aan de tekenaar. Wie is dat?

Aanvankelijk had ik geen aanknopingspunt, maar toevallig kreeg ik vrij recent de volgende reactie van lezer Nico Verhoof naar aanleiding van de aflevering over St. Jozef, waarvoor nog hartelijk dank:

"R. is een aanduiding voor Roothvic. Roothvic was het pseudoniem van de Bredase tekenaar/illustrator: Victor Rudolf Anselm Joubert van Schoonhoven van Beurden. Hij leefde van 1890 - 1968. Hij illustreerde zeer veel oude kinderboeken oa van To Hölscher en tekende vele kinderdevotieprentjes voor de uitgeverij CCC. Hij tekende ook de serie prentjes voor het Katholiek Thuisfront over de soldaten in Oost Indie."

De afbeeldingen met bijhorende onderschriften zijn duidelijke uitingen van zowel religieuze als van nationalistische gevoelens. Opvallend op prentje 2 is de vrouwelijke militair en het gebruik van het informele "onze Jantjes". Prentje 1 komt op mij wat vredelievender over dan het andere, hoewel er toch een vervaarlijke klauwende Nederlandse leeuw op te zien is. In ieder geval wordt Gods zegen afgesmeekt over zowel Indië als Nederland. Beide prentjes bevatten heel wat beeldelementen die bij oudere lezers herineringen oproepen aan de toenmalige tijdgeest.

 

De prentjes werden ook min of meer gebruikt als een podium voor destijds bekende katholieke dichters.

In dit geval zijn dat Jac. Schreurs M.S.C. ( 1893-1966) en Gabriël Smit ( 1910-1981) .

De eerste is o.a. bekend als schrijver van Dagboek van een herdershond en de tweede van o.a. een bekende psalmenvertaling De Psalmen. Smit was oorspronkelijk oud-katholiek, maar in 1934 bekeerde hij zich tot het katholicisme.

 

Op de achterzijde van prentje 1 staat te lezen:

 

Gebed van „Maria's Biddend Kinder Leger"

 

Moeder, Ik ben moe gespeeld

En vouw nu mijn handjes:

Ik kom hier bidden voor Uw beeld:

Moeder, zegen onze Jantjes.

Onze Jongens in de Oost:

Wees hun sterkte, wees hun troost,

Wees hun toevlucht in gevaren,

Wil hen voor hun Moeder sparen

Dat zij op een goeden keer —

Ja, met vlag en wimpel weer

In behouden haven varen.

 

Jac. Schreurs M. S. C

 

Impr.: Joh. Kard. de Jong.

 

Kath. Thuisfront: „Biddend Leger".

En achterop prentje 2:

 

 

Gebed van „Maria's Biddend Kinder Leger"

 

Maria, Moeder, wil ons horen,

help ons, reik ons vrij Uw hand,

zoveel op aarde gaat verloren,

doch zegen ons, ons volk, ons land.

 

Laat toch hen, die voor ons gingen

ver van eigen huis en haard,

door Uw heil en zegeningen

steeds voor rampspoed zijn bewaard.

 

Leid eens vader, zoon en broeder,

rein, behouden tot ons weer,

terug bij kinderen, vrouw of moeder,

vraag dit aan Uw Zoon en Heer.

 

Gij, Heer, hebt ons aller harten eeuwig

in Uw trouwe hand,

spaar dan ook voor druk en smarten

Indië en Nederland.

 

Dit is onze vurige bede

van Uw kinderen, hand in hand

samen in Maria's Leger

biddend gaande door ons land.

 

Gabriel Smit.

 

Impr.: Joh. Kard. de Jong.

 

 

Met dank voor de informatie van Nico Verhoof.