HOME

AUTEURS
TEKSTEN
KUNST
FOTOGRAFIE
AUDIO
BRABANTS
SPECIAAL

Print Pagina

CuBra

Gerard de Croon - Inhoud

Devotieprentjes - een wekelijkse serie op zondag

 

Wapperende togen

       Aanvulling - Toneelstuk in 1958 (14-08-04)
       Inleiding & Hoofdstuk 1: Frater Aurelio Verbunt
   2. Hypnose en sport: frater Wibertus en frater Ermericus
 
  3. Welsprekendheid in dienst van de kerk : Frater Wilbertus
   4. Didactische meester op de Norbertusulo: Frater Johan
   5.
De baas op de Norbertus-ulo: Frater Chromatius
   6. Cosmopoliet op de ulo : Frater Liberatus
   7.
Initiatie op de Trouwlaan: Frater Wilfried  en Frater Theodoor
   8. School van stand: Frater Petrus (1957-1958)
   9. De historische werkelijkheid
10. Geen lid meer van de congregatie van de fraters
11. Overleden fraters van de St. Janschool: fr. Wilbertus, fr. Aurelioen 
fr.
Ermericus
12. Overleden fraters van mijn uloschool : fr. Johan en fr. Liberatus
13. Overleden frater-collega’s : fr. Wendelinus en fr. Petrus
14. Nog steeds actief - Fr. Ger Oomens - Sport blijft trekken 
15. Nog steeds actief - Fr. Wibertus: Papiaments werd tweede moedertaal 

Metselspecie & manchesterbroek
     Inleiding & Hoofdstuk 1. Vóór ik kon lezen 
2. Ik lees al, dankzij frater Aurelio

3. Intermezzo in Liempde

4. Terug naar de St. Janschool

5. Ik mag doorleren

6. Soldaat in de koude oorlog

7. Schoolmeester: Trouwlaan en Sacramentsparochie en …in Vught