CUBRA
HOME
AUTEURS

Gouddelver - Inhoud

 


  Vier gedichten

Een lang lied voor onder het lopen (op de wijze van Zoete Lieve Gerritje)

 

  Beknopte biografie van Gouddelver

Gouddelver is de auteursnaam van Lau Kanen, die in 1939 geboren werd te Bladel. Bewaarschool en lagere school doorliep hij te Bergeijk ’t Hof, onder de degelijke auspiciën van resp. de zusters Oblaten en St. Thomas van Aquino. Daarna bracht hij als kostschoolleerling zes jaar door in Missiehuis St. Theresia te Boxtel, in de volksmond Stapelen geheten en geleid door de paters Assumptionisten. Dezen gaven hem een grondige gymnasiale scholing. Na zich nog enkele jaren gericht te hebben op een toekomst als religieus, verlegde hij zijn koers en ging hij psychologie studeren aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, alwaar hij in 1969 afstudeerde.

Sinds 1967 is hij getrouwd en kreeg hij drie zoons. Zijn loopbaan valt uiteen in drie perioden: vijf jaar docentschap aan de pedagogische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen -- tegenwoordig Radboud Universiteit geheten -- bijna vijf jaar onderwijspsycholoog in het speciaal onderwijs in de Kempen en tenslotte ruim twintig jaar afdelingshoofd, resp. adjunct-directeur bij de schoolbegeleidingsdienst in Rotterdam.

Sinds zijn pensionering houdt hij zich bezig met enkele van jongs af begeerde en geliefde activiteiten: orgel spelen en het beluisteren van klassieke muziek, het schrijven van commentaar (ingezonden brieven) over maatschappelijke, culturele en politieke onderwerpen voor kranten, alsook met passieve en actieve beoefening van de letterkunde. Dit laatste mondde uit in de ‘herdichting’ – d.w.z. het zingbaar vertalen – van liedteksten van vele, merendeels negentiende-eeuwse componisten: Franz Schubert, Robert en Clara Schumann, Johannes Brahms, Felix en Fanny Mendelssohn, Carl Maria von Weber, maar ook Haydn, Mozart, Beethoven en Richard Strauss. Deze vertalingen - ongeveer 2000 - zijn alle te vinden op een omvangrijke internetsite voor liedteksten The LiederNet Archive, maar voor een klein deel ook in een boek, 'Schubert in het Nederlands', in 2009 uitgegeven door Papieren Tijger te Breda.