CUBRA
HOME
INHOUD POEZIE
SPECIAAL
AUTEURS
TEKSTEN
KUNST
FOTOGRAFIE
BRABANTS
INTERVIEWS

Print  Pagina

Gouddelver - Inhoud

 


  Vier gedichten

Een lang lied voor onder het lopen (op de wijze van Zoete Lieve Gerritje)

 

  Beknopte biografie van Gouddelver

Gouddelver is de auteursnaam van Lau Kanen, die in 1939 geboren werd te Bladel. Bewaarschool en lagere school doorliep hij te Bergeijk ít Hof, onder de degelijke auspiciŽn van resp. de zusters Oblaten en St. Thomas van Aquino. Daarna bracht hij als kostschoolleerling zes jaar door in Missiehuis St. Theresia te Boxtel, in de volksmond Stapelen geheten en geleid door de paters Assumptionisten. Dezen gaven hem een grondige gymnasiale scholing. Na zich nog enkele jaren gericht te hebben op een toekomst als religieus, verlegde hij zijn koers en ging hij psychologie studeren aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, alwaar hij in 1969 afstudeerde.

Sinds 1967 is hij getrouwd en kreeg hij drie zoons. Zijn loopbaan valt uiteen in drie perioden: vijf jaar docentschap aan de pedagogische faculteit van de KUN, bijna vijf jaar onderwijspsycholoog in het speciaal onderwijs in de Kempen en tenslotte ruim twintig jaar afdelingshoofd, resp. adjunct-directeur bij de schoolbegeleidingsdienst in Rotterdam.

Sinds 2000 geniet hij van een vervroegd pensioen en benut deze faciliteit om zich bezig te houden met enkele van jongs af begeerde en geliefde activiteiten: orgel spelen en het beluisteren van klassieke muziek, het leiden van een kinderkoor, het schrijven van maatschappijkritische, culturele en politieke commentaren voor kranten en tijdschriften, alsook passieve en actieve beoefening van de letterkunde.