CUBRA

HOME

TEKSTEN

AUTEURS

Ad Haans - Inhoud
Romandebuut

Reinier de Wolf, pseudoniem van Ad Haans, schreef met GRAWITZ zijn debuutroman. Hij omschrijft de romaninhoud als 'Aantekeningen van een vader die zijn zoon verliest' maar die omschrijving klinkt bedrieglijk neutraal.
Het boek is in feite een hartverscheurend verslag van de laatste fase van
een vader-zoon-relatie, die inzet met het doodvonnis dat de zoon krijgt
als bij hem een Grawitz-tumor met uitzaaiingen in longen en hersenen
wordt geconstateerd en die eindigt met diens dood. De zoon weet dat
zijn vader dagelijks notities maakt, maar hij vindt dat geschrijf maar
niets. De vader echter kan er niet mee stoppen. Zelfanalyse is zijn hoog-
ste doel. Hij wil gekend worden tot in de kern van zijn wezen.
De roman opent met de proloog van de schuldbewuste vader en de epi-
leptische aanvallen die de ogenschijnlijk kerngezonde huisarts Erik de
Wolf plotseling treffen. Tussen de proloog en de epiloog van de vader
voltrekt zich het drama, niet alleen van het sterven van de zoon maar te-
vens van de soms pijnlijke vader-zoonrelatie die maar niet tot een oplos-
sing komt. Er zijn in het verleden dingen gebeurd die de verhouding tus-
sen vader en zoon nog steeds problematisch maken en die ernstig kna-
gen aan het geweten van de vader. Om een antwoord te vinden op de
genadeloze klappen van het Noodlot zoekt hij bij dichters en filosofen,
bij levensbeschouwingen en kunst om troost. De piekerende en schrij-
vende vader staat stil bij zijn schaamte en zijn fouten maar vooral bij
zijn overgrote liefde voor de zoon met wie hij desondanks zo'n moeiza-
me relatie heeft.
Het schrijven troost hem maar hij weet niet goed waarom. Net als Rem-
co Campert antwoordt hij op de vraag waarom hij schrijft: "Daarom!"
Behalve schrijven beeldhouwt hij ook. Het bronzen portret van de zoon
op de omslag is van hem.

Grawitz, Aantekeningen van een vader over het verlies van een zoon, Reinier de Wolf. Uitgever: Bureau Pragmatekst 2014, Tilburg. 216 pag. ISBN 978-90-820406-8-5. Prijs: 17,95 euro.

Een teruggevonden manuscript van Rainer Maria Rilke

14-03-2013 -- Ad Haans - Rainer Maria Rilke

In de inleiding bij dit boek vertelt Ad Haans de lezer over zijn 'pelgrimage' naar het Parijs van Rainer Maria Rilke en over de bijzondere omstandigheden waardoor hij in Parijs op het spoor en in het bezit kwam van een tot nu toe onbekend manuscript uit Rilke's nalatenschap. Namelijk Rilke's herinneringen aan de schilderes Paula Modersohn-Becker. Het portret dat zij van Rilke schilderde, siert nu het omslag van de vertaling die Ad Haans maakte van het door hem in Parijs teruggevonden manuscript.Daarnaast bevat het boek ook Haans' vertaling van Rilke's gedicht 'Requiem fr eine Freundin'.

Ad Haans heeft het boek in eigen beheer uitgegeven in kleine oplage. Het is voorlopig alleen te koop bij Boekhandel Livius, Nieuwlandstraat, Tilburg. De koper kan daar kiezen tussen een met de hand in linnen gebonden exemplaar (19,95) en de paperbackversie (14,95).


Ad Haans - Rainer Maria Rilke - Een bloemlezing met vertalingen en een Inleiding is te bestellen bij Uitgeverij Tilia Levis, Postbus 26, 5275 ZG Den Dungen

ISBN 9789071633010

of via www.uitgeverijtilialevis.nl

Ad Haans - Zijn Rilke-lezing bij de presentatie van het boek

Impressie - Bij de presentatie van GEHEIMEND BLAUW van Pien Storm van Leeuwen
Over 'Eeuwigheid als ontbijt' van Jasper Mikkers
Columns uit het Brabants Dagblad - En jaar lief en leed
Van de wolf en het lam - Over de weg naar een gelukkiger leven - Herzien op 12 december 2006
Mystieke ervaringen in Nederlandse pozie in de eerste helft van de twintigste eeuw
Over een gedichtencyclus van Lou Vleugelhof
Over Ad Haans
Over de boeken van Ad Haans