INHOUD DOSSIERS
INHOUD W T T
CUBRA HOME

PRINT DEZE PAGINA

 

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

Bijlage

miezezon, miezezonneke, demi-saison

► miezezon

 

zelfstandig naamwoord

demi-saison, demi, lichte jas; zowel in voorjaar als najaar draagbaar; echter ook voor dameskleding in gebruik.

- Uit het Frans: demi-saison; met procope van als lidwoord opgevatte beginsyllabe > WTT-2013 - dat wil zeggen: bij 'demi' is het deel 'de' opgevat als het lidwoord 'de'; alsof er stond: 'de misaison' > miesezon > miezezon

Cees Robben - J, ik docht ik laot men kooverkooke mar is uit en ik trek mee dees weer men miezezonneke mar is aon... (Prent van de week 22-3-1974)

Cees Robben - den pronten staand van geenekaant/ Die haauwe vaast mee haand en taand../ en draogen nog meej eere.../ d'n missieson.. d'n sjetten sok/ 't flenelleke.. d'n baaijen rok/ al is 't ok nie te keere.... (Prent van de week 6-7-1957)

(Prent van de week 22-3-1974)

Ed Schilders - We droege gin boezeroen mir, mar missiezonnekes. n palletoo n kooverkookes. D waar amml vur ooverdaags. (W zeetie?; Website Brabants Dagblad Tilburg Plus; 2009)

WBD III.1.3:33 'demi-saison' = lichte herenoverjas; ook: 'demi'

Debrabandere - miezezon, mieterson, zn.: herenoverjas. Verhaspeling van Fr. demi-saison lichte overjas
voor voor- of najaar. (Brabants etymologisch woordenboek, 2010)
 

WTT 2013 - De oudste Tilburgse bewijsplaats is een advertentie uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 8-9-1879

Nieuwe Tilburgsche Courant 8-9-1879

 

Demi-saison, gedragen in 'Eline Vere' van Louis Couperus

"Dokter Reijer temperde het licht in de kamer en hij beval de grootste rust aan, zoowel in het vertrek als in het geheele huis. Het is toch niet gevaarlijk, wel dokter? vroeg Betsy beneden in den salon, waar Eline, Otto en Henk waren. Niet onmiddellijk, mevrouw! antwoordde Reijer, die haast had, en zijn eleganten demi-saison dichtknoopte." (Louis Couperus - Eline Vere, 1889)

"Nu, in de buitenlucht, zag Eline eerst goed, hoezeer hij was afgevallen, hoe groezelig-vaal zijn tint was boven den witten, zijden foulard, dien hij om zijn hals geplooid had, hoe dof en mat hij er uitzag in de elegance van zijn leverkleurigen demi-saison en zijn glanzenden hoogen hoed. (Louis Couperus - Eline Vere, 1889)
 

Standbeeld van Louis Couperus in demi-saison in Den Haag

 

Vincent van Gogh krijgt een pakket met daarin een 'soort van demi-saison'...

"Gisteravond kreeg ik een pak van thuis, er was o.a. een soort demi-saison in, die zeer doelmatig is. Ik vond het erg aardig van hen. En er was tabak in en sigaren, een koek, en nog ondergoed. Enfin, een heel pak. Vindt gij dat niet aardig? Het is nog meer dat ik er blij mede ben, omdat ik er hun hartelijke stemming uit zie, dan om iets anders. (Vincent van Gogh, Brieven aan zijn broeder. Deel 1; 1914)
 

Nieuwe Tilburgsche Courant 3 -12-1921

 

Tilburgsche Courant 5-10-1912

 

Tilburgsche Courant 31-12-1910

 

Nieuwe Tilburgsche Courant 6-12-1921

 

Crime Scene Waalwijk

Nieuwe Tilburgsche Courant 6-3-1936

 

Schaarste in de oorlog

Nieuwe Tilburgsche Courant 3-8-1940

 

Opsporing verzocht

Nieuwe Tilburgsche Courant 6-5-1931