CUBRA HOME

NICOLAS BOILEAU-DESPRÉAUX

LE LUTRIN

Poème héroï-comique en six chants

 


MARTIN HULSENBOOM

DE LUTRIJN

Komisch epos in zes zangen

 


Inhoud Hulsenboom

Paap van gramschap

 

 

Colofon

Aan de lezer l674

Aan de lezer l701

Korte inhoud

 

Zang l

Zang 2

Zang 3

Zang 4

Zang 5

Zang 6

 

Epiloog

Bibliografie

Verantwoording

 

Bonus - Extra illustraties uit de editie 1889