CUBRA HOME

John van Erve

UIT DE GESCHIEDENIS VAN TILBURG EN OMSTREKEN

► Afzonderlijke resolutieboeken Tilburg en Goirle

► Dichtgeslibt ven achter de Heuvel

► "Ik kon geen beter vrint hebben."

► Spitsroeden lopen

► Vrouw 'bevalt' van... een hagedis

► De rouwbrief van Hubertus van Malsen

► Schepenzegel van Tilburg en Goirle

► Zachte heelmeesters  maken stinkende wonden

► Gij honsvot hebt het toch gedaan...

► Dodelijk ongeval bij het gansrijden

► De pestepidemie van 1738

► Het vesten van onroerend goed

► Het traktement van schoolmeester Hagens

► Daar is het gat van de deur!

► Het huwelijk van Charles de Roy met zijn achternicht

► De (on)rechtmatigheid van de nieuwe galg

► De verbanning van Johanna Snellaers

► De corrupte drossaard van Loon op Zand

► Kunstschilder Knip gaat door het lint

► Afpanding van een koeketel

► Vluchten voor de Fransen

► Het comptoir van de Convooien en Licenten te Tilburg

► De oculist, steen- en breuksnijder

► De trouwbeloften van dr. Arnoldus Cools

► Hoererij en overspel gepleegd door Johanna Maria van der Voort

► De eed voor joden (eind 18e eeuw)

► Een zoenakkoord voor een zestienjarige soldaat

► Noodlottig ongeval door een losgeschoten snaphaan

► Een besmettelijke ziekte

► Een wonderbaarlijk visioen in Goirle

► Een couppoging tegen de drossaard

 

 Boekpublicatie door John van Erve - De Brabantse familie van Nerven