CUBRA

HOME 
BRABANTS
TEKSTEN
AUTEURS
TILBURGSE HEEMKUNDE DOOR PIERRE VAN BEEK
Onder redactie van Ben van de Pol

 

Heemkunde-artikelen uit de Nieuwe Tilburgsche Courant door Lambert de Wijs

01-06-19 - Chronologisch artikelenoverzicht - juni 2019

01-06-19 - Tilburgse kermis 2

01-06-19 - Tilburgse kermis 1

01-06-19 - In en rondom de herberg

01-05-19 - De laatste Tilburgse huiswever 4

01-05-19 - De laatste Tilburgse huiswever 3

01-05-19 - De laatste Tilburgse huiswever 2

01-05-19 - De laatste Tilburgse huiswever 1

01-04-19 - De grote uittocht

01-04-19 - Tilburgse buitenplaatsen

01-04-19 - Tilburgse oude huizen

01-03-19 - 25 jaar T.Z.V.

01-03-19 - Grenspalen Tilburg - Dongen

01-03-19 - Tilburgse straatwegen

01-03-19 - Gevanel 31 t/m 35

01-02-19 - Bij een zeldzaam jubileum

01-02-19 - De Goirkese kerk 2

01-02-19 - De Goirkese kerk 1

01-02-19 - Gevanel 26 t/m 30

01-01-19 - Een Zouavenfeest

01-01-19 - Naar Pirke Donders

01-01-19 - De Tilburgse kerkhoven

01-01-19 - Gevanel 21 t/m 25

01-12-18 - De kerk van het Heike 3

01-12-18 - De kerk van het Heike 2

01-12-18 - De kerk van het Heike 1

01-12-18 - Gevanel 16 t/m 20

01-11-18 - De eenzamen en de roeken

01-11-18 - Gevanel 11 t/m 15

01-10-18 - Oude Tilburgse gebruiken Naschrift

01-10-18 - Oude Tilburgse gebruiken 3

01-10-18 - Oude Tilburgse gebruiken 2

01-10-18 - Gevanel 06 t/m 10

01-09-18 - Oude Tilburgse gebruiken 1

01-09-18 - Het "busseltje"

01-09-18 - Van 'n sterfhuis

01-09-18 - Gevanel 01 t/m 05

01-01-18 - Chronologisch artikelenoverzicht

01-09-15 - De Klottermarkt

01-09-15 - Taaitaai

01-09-15 - Fietstochten in de buurt

01-09-15 - De Brabantse vennen

01-09-15 - Mosselvondst in den Buunder

01-09-15 - 't Lam Peerke e.a.

25-06-09 - Lambert de Wijs begraven

25-06-09 - In Memoriam Lambert de Wijs

25-06-09 - Het Tilburgs Museum

18-06-09 - Een 17de-eeuws weversbinnenhuis

11-06-09 - Het Dodenritueel

11-06-09 - Een Marktgeschiedenis

04-06-09 - 'n Kermispraatje 2 (naschrift)

04-06-09 - 'n Kermispraatje 1

28-05-09 - Huurkwestie, Armenbedeling

21-05-09 - Textielschool 50 jaar

21-05-09 - Onze Hogere Textielschool

14-05-09 - R.K. Gasthuis St. Elisabeth

07-05-09 - Ene wijle in Oud-Tilburg

30-04-09 - De Kerk van 't Heike

23-04-09 - Erfhuizen, Reyshof

16-04-09 - Zwijsens rentree

16-04-09 - Jan Viool

09-04-09 - Twee Brabantse torens 2: Hilvarenbeek

09-04-09 - Twee Brabantse torens 1: Dongen

02-04-09 - De Knapper (Tilb. Schetsen)

26-03-09 - 1813 De geallieerden in Tilburg

19-03-09 - Henri van Groenendael 2 (slot)

12-03-09 - Henri van Groenendael 1

05-03-09 - 'n Kermissprokkelingske

05-03-09 - De volhardende Brabanders

26-02-09 - De Paasvee-tentoonstelling

26-02-09 - Bezoek aan Trappistenabdij

19-02-09 - De dagelijkse behoeften rond 1650

12-02-09 - De Waalwijkse Katholiekendag 1

05-02-09 - De Notenboom 2 (slot)

05-02-09 - De Notenboom 1

29-01-09 - De Processie naar Kevelaar 2 (slot)

22-01-09 - De Processie naar Kevelaar 1

15-01-09 - Het Huiverbrood

15-01-09 - Loting, Legerfournisseur

08-01-09 - Haar Droom 2 (slot)

01-01-09 - Haar Droom 1

25-12-08 - Zaolige Korstmis (Tilb. Schetsen)

18-12-08 - Van Tilburgse cultuur

18-12-08 - Ome Bart gestorven (Tilb. Schetsen)

11-12-08 - Het Koningschieten der Gilden

11-12-08 - De vrede getekend (Tilb. Schetsen)

04-12-08 - Het St. Nicolaasfeest

27-11-08 - 1927 voor Tilburg 'n Jubeljaar

27-11-08 - Verloren Maandag

20-11-08 - Klottermarkt

20-11-08 - 'n Praatje over de Kermis

13-11-08 - Het Ceciliafeest (Tilb. Schetsen)

06-11-08 - Peerke Donders

06-11-08 - Iets over 't Klokkenspel 4 (slot)

30-10-08 - Natuurschoon

23-10-08 - Bij kunstschilder Jan van Delft

23-10-08 - Iets over 't Klokkenspel 3

16-10-08 - De verbroken verkering (Tilb. Schetsen)

09-10-08 - Iets over 't Klokkenspel 2

02-10-08 - Opschriften en uithangborden

25-09-08 - Iets over 't Klokkenspel 1

18-09-08 - Een Linde-legende


Over Lambert G. de Wijs - door Ronald Peeters

Lambertus Gerardus de Wijs werd op 6 mei 1882 te Leiden geboren als zoon van de uit
Tilburg afkomstige Alphonsus de Wijs en de Leidse Bernardina Schramp. Op 4 september
1891 kwam het gezin de Wijs vanuit Zoeterwoude in Tilburg wonen. De Wijs was onder meer
wolcommissionair, directeur bij Swagemakers-Bogaers, en in 1937 oprichter van de firma
L.A. de Wijs en mede-directeur van de firma A. en A. de Wijs Textielfabriek te Goirle. Van
1927 tot 1930 was hij lid van de gemeenteraad voor de RKVP.
Vanaf 1923 tot aan zijn dood in 1949, heeft hij een grote hoeveelheid publikaties het licht
doen zien. Hij was een verdienstelijk amateur-historicus, en hij schreef voornamelijk over de
geschiedenis van Tilburg. In 1923 verscheen zijn eerste artikel in de Nieuwe Tilburgsche
Courant, vanaf 1925 tot 1949 gevolgd door een reeks van ca. 125 artikelen, voornamelijk
geschreven onder zijn pseudoniem Gerard van Leijborgh (vermoedelijk een samentrekking
van Leiden en Tilburg). Lambert de Wijs schreef onder eigen naam veel, met name
gedenkboeken, zoals (verkorte titels) Gedenkboek VVV Tilburg Vooruit 1907-1932 (1932),
Gedenkboek Vereeniging Tilburgsche Muziekschool 1908-1933 (1933), Gedenkboek 25-jarig
bestaan Tilburgsche Zwemvereeniging (1934) Gedenkboek Paleis-Raadhuis der gemeente
Tilburg (1936), De Lindeboom van Tilburg (1937), Gedenkboek 60-jarig bestaan Tilburgs
Mannenkoor St. Caecilia (1937), Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen 1795-1802
(1939), De geschiedenis van de Hasseltsche Kapel (1939), Uit de geschiedenis van de
Harmonie Orpheus 1864-1939 (1939), Tilburg zoals het vroeger was en zoals het heden is
(1941), Vijftig jaren Kegelclub Herinnering te Tilburg 1898-1948 (1948), 140 jaar Gebr.
Diepen Tilburg (1948), en Honderd jaren handelskwekerij en bloemenmagazijnen Teeuwen-
Wagemakers 1849-1949 (1949).
Lambert de Wijs overleed op 18 juni 1949 te Tilburg. Naar hem werd in 1967 een straatnaam
genoemd. Zijn uitgebreide nagelaten collectie boeken en handschriften wordt vanaf 1955
bewaard in het Gemeentearchief Tilburg.


Bron: Ronald Peeters: De Paap van gramschap; Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg; Tilburg 1992