CUBRA HOME

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal is gebaseerd op de verzameling van Tilburgse dialectwoorden van Wil Sterenborg.

De digitale versie verschijnt vanaf 2011 op CuBra onder redactie van Ed Schilders.

Vanaf april 2020 is Hans Hessels mederedacteur van het WTT.

 

De digitalisering van de collectie Sterenborg werd mede mogelijk gemaakt door

 

Cees Robben Stichting

 

Wil Sterenborg

 

Stichting Jacques de Leeuw

 

 

Het Tilburgs Alfabet (Van aajkes tòt zaandkèùl) werd geschreven door Jace van de Ven.

Klik hier voor de letters die niet tot de officiële spelling behoren:

C

Q

X

Y

 

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

WTT

Redactie: Ed Schilders, Hans Hessels

Gebaseerd op de verzameling Tiburgse dialectwoorden van

Wil Sterenborg

Over het Woordenboek

De spellingregels van het Tilburgs 

Overzicht onregelmatige werkwoorden 

Inleiding en tips

Colofon en credits

Audiobijdragen

Inhoud audio Tilburgse interviews 1978-1980

Inhouden Dossiers

Inhoud Aanvullingen (tot en met 18 september 2023)

Inhoud dossiers van Tilburgse woorden en uitdrukkingen

Inhoud videobijdragen

Inhoud audiobijdragen gesproken teksten

Inhoud historische foto's (met dank aan Stadsmuseum Tilburg)

Downloads

Dialectpublicaties

Het complete Woordenboek als PDF-bestand

Artikelen van Wil Sterenborg over het Tilburgs dialect, en de eerste Tilburgse woordenboekjes 

Links

Links naar Tilburgse dialectrubrieken op CuBra

Over Wil Sterenborg

Biografie

Bibliografie

22-07-2011 Overdracht collectie Sterenborg aan Stadsmuseum Tilburg

Wil Sterenborg in De Paap van Gramschap

Favorieten

Tweehonderd afbeeldingen van het varken in de prent- en schilderkunst - De slacht, de blaas opblazen, kinderspel, blaasslaan, muziekinstrumenten, culinair, bijzondere toepassingen van voetbal tot reddingsboei

 


Zoek in het Woordenboek van de Tilburgse Taal

Resultaten verschijnen op een nieuwe pagina


Waarom staan zij in het WTT?
James Joyce Sherlock Holmes Leo Tolstoi Johannes van Dam
►Meer onverwachte gasten in het WTT

18-09-2023 Bijna 1000 nieuwe bewijsplaatsen toegevoegd, en wel uit de vrijwel complete verzameling van dialectgedichten van Lechim, die al eerder integraal op CuBra werden gepubliceerd. Verder aangevuld met de woorden en zegswijzen die Hans Hessels zich uit het taalgebruik van zijn jeugdjaren herinnert. Alle citaten zijn uiteraard opgenomen in de lemma's maar zijn ook apart opgenomen in het onderdeel 'Aanvullingen'. Klik hier om naar de inhoud daarvan te gaan.

 

11-06-2023 De letter P is volledig herzien, uitgebreid, en aangevuld met nieuwe lemma's: pagadder, pakkesgerêed, passefiet, pènsjelien, plèktrommel, plôoje, proffeteere, puupke

 

02-06-2023 Verzameling foto's van Kruikenzeikers in het stadsbeeld

30-05-2023 Verzameling afbeeldingen van 'Houdoe' toegevoegd.

25-01-2022 De letter E is geheel herzien.

24-01-2022 De letter F is geheel herzien.

15-12-2021 De letter D is geheel herzien.

14-12-2021 Nieuwe afbeeldingen bij de lemma's ammòl, genaajd, kèrsemes, kiet, kòrtje, vanèèges, vèrrekesstaawers

13-12-2021 Het lemma 'Duuvel' geheel herzien en uitgebreid met bewijsplaatsen en afbeeldingen.

 

 

28-09-2021 - Een bijzonder nieuw lemma, nooit eerder vastgelegd!

 

 

27-09-2021 - Groot deel van letter D opnieuw georganiseerd en aangepast. Tien nieuwe afbeeldingen toegevoegd bij de lemma's dependènsie, kuukske, sjanternèl, zumme, naaje, muug, Ringbaon, houdoe, fietsemaoker, bekaant.

 

 

02-09-2021 - Nieuwe afbeeldingen in de lemmata bietje, daanse, durtaase, jaozeetie, koekwous, maawe, en sjaanse.

 

14-08-2021 - Bij de Tilburgse slijter - Alcoholica met dialectnamen.

 

20-05-2021 - Nieuwe, geheel gecorrigeerde versie van de letter B.

 

29-10-2020 - De grote schoonmaak van het WTT door Hans Hessels en Ed Schilders is een langlopend project waarbij de opbouw van de lemmata uniformer wordt gemaakt. Vandaag zijn de letters M en A geheel herzien. Daarbij zijn bronvermeldingen nader gedateerd of verwijderd als die datering niet meer mogelijk is. De citaten die Wil Sterenborg opnam uit omvangrijke bronnen als de Prent van de Week van Cees Robben, het handschrift van Nicolaas Daamen uit 1916, en de krantenrubriek Tilburgse Taalplastiek van Pierre van Beek, bleken veelal door Sterenborg te zijn opgenomen in zijn spelling, niet in de originele spelling van de auteurs. Ook deze onzorgvuldigheid is gecorrigeerd.

 

  04-04-2020 - Het Woordenboek van de Tilburgse Taal mag zich sinds enige weken verheugen in de medewerking van Hans Hessels.  In het verleden heeft Hessels al grote bijdragen aan het WTT geleverd, onder andere door transcripties van audiofragmenten met dialectsprekers uit de vorige eeuw, en taalgebruik uit zijn familiekring en van zijn vader in het bijzonder. Hans Hessels heeft als redacteur van het WTT een begin gemaakt met een enorm karwei; de structurering en uniformering van de lemma's, een lexicografisch karwei  dat veel tijd in beslag zal nemen maar dat het WTT beter leesbaar zal maken. Van zijn vorderingen zal hier melding worden gemaakt.De eerste resultaten zijn te zien in het eerste deel van de letter M.

 

12-03-2020 - De volgende lemma's zijn aangevuld (of nieuw) met de uitspraken van Frans Hessels (1931-2006), opgevangen en opgetekend door zijn zoon Hans Hessels: aachter mekaar - aachterèùt - aajke - aanders - afleere - alles - aovend - bakkes - blaos - blènd - boer - bôom - brêed - bruur - dôod - dôod van Ieper - dòrnèt - douwe - èèrem - eete - eete - feeter - gat - gezicht - giestere - haand - haand - haandevol - hierèùt - hil - hôoge - husse - indvoogel - indvoogel - pisse - kank - kaoke - kèèke - kènnekoe - kèrrad - kiep - kierze - knèlle - knêûpe - kòjeghèd - kont - kôoj - koome - kòp - kuntje - laage - laage - laand - lèst - lèùs - linhouwers - lip - lul - meeter - mouwerke - neeger - nèffe - neus - ommers - ondersneuwe - òngenoome, et - ònwèèze - oor - ooverhôop - òpdrèùge - orzaok - ötgepakt, et - ötkèèke - ötzien - ouwoer - peej - pepierke - pèrd - pisse - poepe - rèèchtzètte - ruuke - saoves - sausdèùme - scheet - schôon - schorstêen - schrèève - sènt - smèère - snijbôon - snije - snòt - spierse - stèùte - stòffe - stront - stukske - tietjes - tòch - vèèr - vènster - vèrrekèèker - verstaand - vètlèèr - veul - vierkaant - vlôoje - voetegetrap - vòlk - vurprèùm - waase - waope - wèèrm - wègge - wir - zak - zakke - zaol - zatsel - zeej - zèèn - zòt - zukke

- Voor de volledige lijst: KLIK HIER

1-02-2020 - Uitspraken en dooddoeners van Frans Hessels (1931-2006), opgevangen en opgetekend door zijn zoon Hans Hessels (1957)

- Voor de volledige lijst: KLIK HIER

2-01-2020 - Woorden en gezegden uit de familekring van Hans Hessels, opgetekend tussen 1960 en 1980. Veel nieuwe lemma's, nieuwe betekenissen, aanvullingen.

- Voor de volledige lijst: KLIK HIER

addergebroed - aopeglaot - bèdzèèkersgezicht - biejeskoopzakke - blôotebillegezicht - boezjievonke - botram - briek - brillejood - dröllekes - dròsserd - fieliesjeefkien - foep - geriffemeerd snötje - grôote - haajbaaj - haozevraoge - hart - hêetbroek - hèffer - hiese - hieskont - hoempit - hòfjes - hölleke - huuzele - kabienèt - klèdderke - klèùtert - klontjesvingers - kwiep - lègger - loeder - loeter - lòtweet - lui - maogdekespies - mèèlpèèr - mörmeleere - nèùlerd - ongelukkige - onheus - onthaand - ôomzègger - ordêel - paoternòsterwèèrk - pènnekeslêed - pielieje - pienas - porteg - schietkien - sjappie - sjêes - sluusie - snötje - sòkkerijer - sondagse - splèèt - stal - stalbêene - stang - stiel - stront - swiks - taantenunneke - trubbel - uur - walgènd - wènddröppel - zèèkstròltje - zwaore

22-07-2019 - Aanvullingen in de lemma's houdoe, kèèke, krèùkezèèker, kwatspraot, schorstintje, zèèke.

 

 

Lemma Hoogaatie herzien en uitgebreid met historische gegevens. Breaking news: Goirle had al een hoogaatie lang voor Tilburg.

 

 

Een plaquette voor Wil Sterenborg in het Gedenkbos in De Moer

 

Op zaterdagmiddag 29 juni werd in het Gedenkbos in De Moer - tussen Tilburg en Loon op Zand - de as van Wil Sterenborg bijgezet onder een jonge, aangeplante beuk. Meer foto's van deze gelegenheid in het gelegenheidslemma Gedènkplòts.

 

Lemma Zuurkesnat

Opgefrist met een nieuw drankje van twee bekende Tilburgers

 

In memoriam Wil Sterenborg

In de vooravond van 20 mei 2019 bereikte ons via het Brabants Dagblad het bericht dat vorige week Wil Sterenborg, grondlegger van het digitale Woordenboek van de Tilburgse Taal, is overleden. Hij werd 95 jaar. De crematie heeft reeds plaatsgevonden in besloten kring.

Wil Sterenborg kwam in 1961 min of meer per ongeluk in het onderwijs terecht, en wel als conciërge van het Sint-Odulphuslyceum in Tilburg. Hij beschikte toen al over een brede taalkundige kennis, en dat viel ook rector Jos Brands op. Brands zorgde voor een regeling waarmee Sterenborg zijn MO-onderwijsaktes kon behalen en daarna naar het Odulphuslyceum kon terugkeren als docent Nederlands. Daar ontwikkelde hij zich tot een strenge maar zeer tot de leerlingen toegewijde docent, en werd hij uiteindelijk conrector. Na zijn pensionering kon Sterenborg zich volledig aan zijn grootste passie wijden: het Tilburgs dialect. Hij ontwierp daarvoor een spelling die gebaseerd is op uitspraak, en hij verzamelde uiteindelijk bijna 10.000 lemma's met vocabulair en uitdrukkingen. In tegenstelling tot andere lokale dialectologen documenteerde Sterenborg zijn optekeningen altijd zeer zorgvuldig. In 2009 nam Ed Schilders het initiatief om dit omvangrijke kaartsysteem te digitaliseren en daarna voortdurend uit te breiden. Daarmee zal CuBra ook na het verscheiden van Wil Sterenborg doorgaan.


 

Lemma 'lewaajsaus' geheel vernieuwd en uitgebreid.

 

Lemma 'Appetjoek': zelf een appetjoek afdrukken op de markt in Tilburg.

Foto: CuBra 2019

 

Lemma 'gèèl': CV De gèèle hesjes. Carnavalsgroep in Tilburg 2019. Foto: Joep Eijkens

 

Foto: F. van der Meer

 

8 oktober 2018 - Meer dan 200 bewijsplaatsen toegevoegd uit F. van der Meer, Ferry van de Zaande, verhalen van een echte Tilburger, 2010. Waaronder 61 nieuwe trefwoorden: - aonzien veur - appel  - bemoeie, der teegenaon  - bèùtemòppe  - bijtikke - bòddie bilding  - bos hout vur de deur  - bout (voorvoegsel) - boutjan - brèùne - daunloode - deeting - dèggetwit - doen - drèùpsnòr - eesj - eeventeweel - èkkes - èm - èrtjes - futte - geleerd heej - goudgèèle rakker - hèmmekaar - hoeke - karakoko - knòppe - kweeniewè - leegsjaak - masjenèès - namerlek - natsjaak - natzwiebel - nèèreges - òchòchòchtòch - omreeje dèt - ooverschiete - oplaoje - rèègene - seedeeke - sewarma - sjètte - sjowarma - snappert - soeps - soos - stòrt, et - surrefe - tillefoon - vèdderèst - vètkaoi - voeballe - völlekert - vos  - vosse - vossie - vossik - vuddeur - wèllik? - woutewaoge - zangert. Voor de volledige lijst: KLIK HIER

30 juli 2018 - Aanvullingen in de trefwoorden: aaw - affeseere - ammòl - bèèvert - blaawslôot - boezeroen - braojke - flötjeshout - frèngske - galge - gebont - geenekaant - gong - gruunte - Gurke - hòf - hòst - jèùn - jungske - kaojkes - Kedènt - knaawbôone - knèèn - krökske - lèèr - lozzie - Maaj - möllekepap - peejstamp - pèkske - pèpke - praaj - schoft - segrèt - slaoj - smèèreges - smiddaags - snuupke - sòppe - stèssel - stint - teule - tòffel - vèèreke - visje - wèèfketaaw - wèèver - Wòllek - zèèk. Uit Tilburgse gedichten van Ad van den Boom, circa 2005.

13 september 2017 - Ingevoegd: Aanvullingen en bewijsplaatsen voor tèèd, kruuskefiks, ròszoode, botterbluumke, geenekaantse, Gèètepark, kaant, schille, tuiere, waaj, waajbluumke

26 juli 2017 - Ingevoegd: bewijsplaatsen uit J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882. De volgende lemma's zijn nieuw of aangevuld:

aaftermiddaag, begaaje, blèèderhoop, boerevrommes, deurgebont, dòllik, èèrremoeiig, èèselek, freet, gestoole of gevlooge, gienderwèèd, iemes, kèèke, luierikke, rògveld, scheen, stinwèg, teegelôope, trèkke, wèllie, zolder. Voor het overzicht KLIK HIER.

25 juli 2017 - Ingevoegd: bewijsplaatsen uit de oudste gedrukte tekst in het dialect van de Kempen, Hilvarenbeek en Tilburg: Een Roestpraatje. Deze berijmde tekst werd oorspronkelijk gepubliceerd in het Weekblad van Tilburg op 5 oktober 1867 als ingezonden stuk.

De volgende lemma's zijn nieuw of aangevuld:

Alleskes, Alling, Baajgard, Baauw, Baomis, behaauwe, Beneuid, Blaoje, Bòrstig, brösteg, Deestij, Dèrve, Dondekaoters, Ènd, Gedaacht, Gelaajd, Geneuid, Grieze, Groesros, Grouwe, Haacht, Hèrdlaaj, Hèrsop, Kaaj, Kaauw, Kaauwmèrt, Keuter, Krek, Labendig, Lekkes, Lôojke, Lutske, Madòrrie, Mis , Mistere, Muntig, Nuuver , Ötkoome, Palmmèrt, Pluiere, Pril, Raojen èn daoje, Rèchttoevoort, Rèère, Roest, roestpraatje, Slabbe, Smènke keere, Sneu, spinning, Staauwe, Staoi aon, op, , streek, Temèntij, tonkèùle, ummers, vaore, Verduldig, Verèèremoeje, Vervu, Vrêûke, wammis, Weetere, weeze, zonne

Voor het overzicht KLIK HIER.

5 juni 2017 -  De volgende lemma's zijn aangevuld met bewijsplaatsen, voornamelijk uit de Nieuwe Tilburgsche Courant 1900-1940:

aongemòkt - beentjessoep - bòlscheut - bosse - bukkem - èègeste - Eezelskèèr - Eige / èège - gebeetere - gejeremiejas - gèllie - getèld - hoemen - hullie - jeuke / jukt nie - kaaischeut - kasjenee - kemiekerig - kepèl - kietelkaai - kinkenduut - kneukel - kreugel - krèùkestad - kurf - lantèèremènneke - lienekenolie - manju - Moonieka / monnieka - mutsewaasser - pampier - pèlleriene - pèrmitaotie - schaaie - schaors / schòrs - sevooi - smerlap - snee - spèèker - stobber - suust - tèlle - toekiel - toetsmop - turkslèèr - twalsiree - van die kom sa - vòrs - waai - wèffere - zaand - zaandboer - zinnuweziek – zwabberdoes
Daarvan zijn nieuw in het WTT:
aongemòkt, beentjessoep, gejeremiejas, kemiekerig, kurf, lantèèremènneke, lienekenolie, manju, pèlleriene, suust, Toetsmop, turkslèèr, Van die kom sa, zinnuweziek, zwabberdoes.


 

28 mei 2017 - De volgende lemma's zijn aangevuld met citaten uit het programmaboekje van de Korvelse revue Vruuger en naa uit 1926. De teksten zijn van Willem van Mook: aanders - aawverwèts - begiene - Bèrrendèèk - bèùtewèèvers - bietje - Blènde Fiel - daans - daor - Dötser / Döts - draoi - duuzend - èèrm - èrreg in hèbbe - Èùlevlucht - fist - gemènteraod - gewèèr - illetriek - illetrieke draod - kapèlmister - kietelkaai - Körvel - Körvels Huukske - Krètshöske - kuukske - laache - Laor - lègge - maand - mèske - meziek - naa - nuuws - Oel - Paddewaaikes - Porkes - schèène - schreuwe - smokkelèèr - speuler - stèèreve - strêuper - teute - Vlaondere - vruuger - wèès / wèske.

 

28 februari 2017 - De volgende trefwoorden zijn verbeterd of aangevuld: bèùterêepe - biezemòrtele - blèkke - dòkkeltje - fleur de matras - frooj - gedallast - geèffereerd - gepannaast - heu - kaffetuul - kedèùze - klòkkebaaj - kneukelboer - kòlloosieke - kookèt - kraffel - kraffele - lèùzetèùmel - luikes - meetrasnat - mòrdie - naken - orweegen.

24 februari 2017 - Ons assortiment groente en fruit is flink uitgebreid. Behalve aardbeien, appels, pruimen en peeje, nu ook andijvie, bloemkool, frambozen, rode kool, spinazie en spruitjes. Smakelijk lezen!

18 mei 2016 - Het WTT is uitgebreid met circa driehonderd bewijsplaatsen uit de rubriek 'Karel en Sjarel', die na de bevrijding van Tilburg verscheen in het weekblad Groot Tilburg. Het complete overzicht van de toegevoegde citaten vindt u hier.

Download: PDF van 'Hoe schrijf ik mijn dialect', de referentiespelling voor de Brabantse dialecten.

Zeer speciale speculaasquukskes uit Udenhout

Nieuwe audiobestanden uit een interview in 1978 met de heer en mevrouw Staps. Transcripties door Hans Hessels. Nieuwe lemma's daaruit zijn opgenomen in het WTT: ammejak - asoosjaale - blaawlôop - bokkesprong - diejabooloow - durlôopende - eezelskèrke - Finsènsjus - geboore, verkeerd - gebroek - gjeemies - Hilverenbeek - Jòrdaan - kwèbbe - leerlôojeraaj - majesjesee - mieljeuw - piedelaast - plangke hèùze - potaasene - schèrke sliep - sleuf - smoutollie - soosjaale - tèkstiel - tetoonstèlling - waoterhèn - waoterhoen [Afbeelding: Cees Robben, detail Prent van de week, 8 juli 1967]

 

Nieuwe afbeeldingen in de dossiers Foekepot en Schoorsteenveger

Twee nieuwe woorden, ingezonden door lezers: slurpkaffee en sjannètje

08-11-2014 -- 13 nieuwe audiobestanden met fragmenten uit een interview in 1978 met Bartje de Kok, schoenmaker - met transcripties door Hans Hessels.

11-06-2014 -- Nieuw lemma: 'jèùchpak'. Met een gedicht van Henriëtte Vunderink en een kwinkslag van Mick Jagger

11-06-2014 -- 23 nieuwe audiobestanden met fragmenten uit een groepsinterview in 1978 - met transcripties door Hans Hessels.

Stôomfiets

12-04-2014 - 16 audiobestanden met transcripties. Het vervolg van het interview met de heer Van den Aker (en zijn zus) uit 1978 - Transcripties van Hans Hessels.

“Ene Sarreleeja (Saroléa), ene zwaore Saroléa, honderdaachteseufeteg kieloow!”

22-02-2014 - 16 Nieuwe audiobestanden uit een interview met de heer Van den Aker in 1978. Met transcripties van Hans Hessels.

24-01-2014 - Citaten ingevoegd uit de rubriek 'Tilburgse Taalplastiek' door Pierre van Beek, uit de Nieuwe Tilburgsche Courant 1950. Voor een totaaloverzicht van deze citaten KLIK HIER.

11-01-2014 - 26 Nieuwe audiobestanden uit een interview met de heer Jolen in 1978. Met transcripties van Hans Hessels.

Rudolph van Veen en 'goei booter'

Gebed aan Peerke Donders - de dialectvariant - lemma Pirke

  12-12-2013 -- Het Tilburgs ABC van Jace van de Ven siert vanaf heden de letters van het Woordenboek van de Tilburgse Taal, en is ook in zijn geheel te zien en te downloaden

Nieuw trefwoord: wègnaaje - door Roy Donders, Stylist van het Zuiden, aflevering 4

19-11-2013 - De audiobestanden van het interview met de heer Bertens zijn uitgebreid door Hans Hessels.

14-11-2013 - Projekt Taal van Tilburg van Stadsmuseum Tilburg krijgt Dialectprijs van Erfgoed Brabant.

Petra Robben (rechts) neemt in Bergen op Zoom de dialectprijs in ontvangst

In 2012 was Woordenboek Tilburgse Taal onderdeel van dit Stadmuseum-projekt met een grote uitbreiding uit letterkundige dialectbronnen. Het onderzoek werd door Stadsmuseum mogelijk gemaakt.

KLIK HIER voor het juryrapport op de blogspot van Taal van Tilburg

08-11-2013 - De bewijsplaatsen uit het interview met dhr. Hermans (1978) zijn ingevoegd bij de desbetreffende trefwoorden. Waaronder nieuwe lemma's: affèktgaores, Divvenijns, dòrneeve, dwèèltòcht, inslag, intreej, Mienejoo , moeder, mòsbrèmpt, nòpster, pèèrdebak, plèsterij, rajls, stintje klètse, volderij, wanneer dè

04-11-2013 - Deel 2 van een nieuwe serie audiobijdragen. Interviews met Tilburgers in 1978-1980. 16 audiobestanden met gedeeltelijke transcripties door Hans Hessels. In deze aflevering: de heer Hermans.

13-10-2013 - Start van een nieuwe serie audiobijdragen. Interviews met Tilburgers in 1978-1980. 18 audiobestanden met gedeeltelijke transcripties door Hans Hessels. In aflevering 1: interview met de heer Bertens, geboren in 1903. Hij was melkjongen, hulpslager, en vleesvervoerder.

30-06-2013 - Nieuw Dossier: het werkwoord HEBBEN in zijn vele gedaantes

18-05-2013 - aanvullingen in de lemma's: avvekaot, blinksmèèr, int, kedoow, kwaansele, minnebroeder, pòrtebriezee, schapraaj, snòtpèèperij - & nieuwe lemma's: krenêel, prombeere, pròtsendiere, rôojendèndrum, sjiefiep, viezentiere

12-05-2013 - Dossier Moederdag - Cees Robben, Lechim, Wim van Boxtel, Piet van Beers

20-04-2013 - 150 Aanvullingen en uitbreidingen met opgaven van favoriete dialectwoorden en - uitdrukkingen door bezoekers van de Facebook-pagina 'Je bent een echte Tilburger als...' - maart 2013 - met nieuwe lemma's: gerooziekraanst, koekert, kòpklèùve, mèèlpèèr, mòlletaksie, pikkepoelie, plèkjaones, schèùflaoj, toestraks, traktement, verkaansie, zoomaa & zoopoe

Klèmbakkes

19-04-2013 - aanvullingen in de volgende trefwoorden: ballefrutter - ballefruttersgat - èèrepel - fielesopeej - gaddoome - gadoome - gedamme - gedimme - gedome - kannadas - kètse - klèmbakkes - klèmmond - klètse - krom - krommenèèrm - sjèp - stinpöst - stintje kètse - verdimme - verdomme

31-03-2013 - Nieuwe lemma's en aanvullingen - rögt, viskesfrèèter, waotertòr, schootelwasserke, têenebèèter, neegenôog, visroej, èchel, haajslangeske

Dossier Pesjonkele uitgebreid met krantenknipsels uit Tilburgse kranten - lees de voorwaarden om een volle aflaat te verdienen!

29-03-2013 - Aanvullingen en nieuwe afbeeldingen in de lemma's deezjeneeke, vèthòl, sneevel, sallemanderke, sallemander, dakhaos

26-03-2013 - Afbeeldingen toegevoegd aan lemma's: kattekiessemus, sneevel, misthôop, ölleger, plattebèùs, segaar, segrèt, vèlleblôote, vismèrt. ketaaw, segaareprutter, ballefrutter, smisse, kakstoel

26-03-2013 - Nieuwe lemma's - blaasjeszeege, Jan Pigge, ramscheut

De gèèt van Jan Pigge -Over het legendarische circus Pigge

17-03-2013 - Aanvullingen in de lemma's: banjerheer (nieuw), kuntje, kusse, plèk, kuus, èèrpelschèlle, eezel - en nieuwe Tilburgse toponiemen: Krètshèùs, Eùlevlucht, De Keet, De Krucht

  14-03-2013 - Steekelbaors

10-03-2013 - Aanvullingen in de lemma's: appelesien – brieveköpke –
durspeule – hèdde – kuukske – leedekaant – nuujaorskoek –  paddevoet – pallesjaanke – panaarste – paopeköltje – peeschèèf –  pestoorsmèedekrèùs – pietje - pietjeszuster - pimpremunt – pòrtefezeejdeure – pòtverdòt – praaj –praogerke – praom – prèngel – prèùme –  prèùmtebak – prèùmzuut – prikblad – prikstoel –  teejblom - teejbròkke

  19-02-2013 - Aanvulling bij lemma mulder = meikever - Een overzicht van de data waarop, en waar, en door wie, de eerste meikever van het jaar werd gevonden.

15-02-2013 - Aanvullingen en nieuw - foezel - foezele - foezelmaand - foezelèèr - foezeltje - moefelèèr - lochtjeswèg - lochjes - schuddekul - schiemele - schèèmele - schèèmsel - schiemere - schiemer - hapsnap - verrapstukke - olliekont - öster

14-02-2013 - Aanvullingen in deze lemma's: aonlègge - Èùlevlucht - Fraatersgat - Gèètepark - Hèrringsènd - Kaajstoep - Kreugelèkker - Kwakkel, de - Lupkes, de - nòppe - Oel - plèùsèèzer - stoeper - vèthòl - wèrkmeens
14-02-2013 - Nieuwe lemma's - febriekslap - febrieksmeens - Haorhèùs - Hippelpad - Klèèn Amsterdam - Krètshèùs, et - Kwètterie, de - Poepersteeg - smaawtollie - Spinnerspad - wèrkvòlk
07-02-2013 - Een zeer uitgebreide aanvulling en nieuwe lemma's met betrekking tot benamingen voor textiele stoffen, en textieltermen - beever - boeklee – bukskin - diemit - doeskin - double face - drappeej - duffel - eepilee - eepinglee - flaus - gabberdiene - halleflinne - inslagkeeper - inslagsatèèn - jòpperbaaj - kaaziemier - kaster - keeper - kèttingkeeper - kèttingsetèèn - laoke - loode - luuster - mèlton - moezelien - nêeteldoek - pieloo - pjeedepoel - raandbaaj - rattieneej - ribfluwêel - rips - ripszij - satèèn - sattienèt - sèrzje - sjèt - sjevioo - spuulder - troppiekal - tuul - twied - vierschaftskeeper - vloer - vries - wipkòrd - wolle flenèl - wolle stòf - ziebeliene & binnewèèver - döts mesjien – driekôoninge - moeljènnie

 

► 23-01-2013 - Dossier: de Tilburgse blauwsloten in de Tilburgse kranten - overlast, ongelukken, lijken, criminelen

23-01-20113 - De volgende trefwoorden zijn verbeterd en aangevuld met afbeeldingen: atteljee - baaj - blauw - blauwslôot - Fòskoow - gruuntekèèr - Hegeman - hôogkèèr - huudje - kejak - kwaansele - lambels - lèèkwaoge - miezezon - palletoo - petoffel - plèùsèèzer - pòrtefezee - prèlwèg - prinsepolse - prisse - prononsie - salfak - siendereklaos - stôotkèèr - wòrstebrôod

15-12-2012 - Nieuw dossier - Alles over de tuinboon in het WTT bijeengebracht op één pagina - van boerentenen tot scheetlater

14-12-2012 - Bijzondere uitbreidingen:

► ardènner ► juffersnuutje ► aspèrges ► assekrèùs

11-12-2012  - Het WTT is uitgebreid met bewijsplaatsen uit CuBra-bijdragen van Jos Naaijkens

KLIK HIER om de lijst met aanvullingen van Jos Naaijkens te downloaden

9-12-2012 - Bijzondere uitbreidingen:

► bestèl ► bèùkzuut

  8-12-2012  - Het WTT is uitgebreid met bewijsplaatsen uit 13 bijdragen van Elie van Schilt, verschenen circa 2000

KLIK HIER om de lijst met aanvullingen van Elie van Schilt te downloaden

2-12-2012  - Het WTT is uitgebreid met bewijsplaatsen uit 5 gedichtenbundels van Piet van Beers, verschenen tussen 1982 en 2011

KLIK HIER om de lijst met aanvullingen van Piet van Beers te downloaden

18-11-2012 - Bijzondere aanvullingen:

► Boezeroen ► Pestoorstuk ► Plèùsèèzer ► Trappistevèèreke

Het WTT is uitgebreid met bewijsplaatsen uit 3 columns van Tillie B. (2012) en 5 gedichten over Willem II (de voetbalclub) van Gieleke (ca. 1970)

KLIK HIER om de bewijsplaatsen van Tillie B. te downloaden

KLIK HIER om de bewijsplaatsen van Gieleke te downloaden

 Wie was Gieleke? 5 curieuze gedichten over Willem II

  VIDEO -De Windh zingt 'k vuul dèk moet gòn schèène, van de cd Delirium Cordis

  11-10-2012 - Twee trefwoordenlijsten uit het werk van Henriëtte Vunderink zijn beschikbaar als PDF

  28-09-2012 - Het woordenboek is uitgebreid met bewijsplaatsen uit de bundels met  dialectgedichten ''k Zal van oe blèève haawe', en 'Tis de moejte wèrd' van Henriëtte Vunderink.

  Woorden in beeld - Höske - Afbeeldingen van schijthuisjes op schilderijen en prenten

22-09-2012 - Het woordenboek is uitgebreid met bewijsplaatsen uit het Tilburgs dialectwerk van: - Lauran Toorians en Nel Timmermans. De keuze is gemaakt uit hun werk zoals gepubliceerd op CuBra.

Om PDFs te downloaden van de aanvullingen uit het werk van Hein Quinten, Tony Ansems, Lauran Toorians en Nel Timmermans - KLIK HIER

Alles over de bedevaart naar Hakendover - De pèèrdebèèvert

  17-09-2012 - Het woordenboek is uitgebreid met circa tachtig bewijsplaatsen uit de liedteksten van Tony Ansems, waaronder de volledige tekst van 'Peejstamp' (met Amerikaans recept)

14-09-2012 - Het woordenboek is uitgebreid met circa honderd bewijsplaatsen uit een zeldzame verzameling, getiteld 'Tilburgse spreuken', en samengesteld door Hein Quinten. Deze verzameling verscheen circa 1990 in gefotokopieerde vorm. Quinten was bevriend met Cees Robben en stuurde hem tips voor de Prent van de week.

  01-09-2012 - Het woordenboek is uitgebreid met bewijsplaatsen uit de zeven dichtbundels van Piet Heerkens (1938-1949), waarin ook de versjes verschenen van zijn broer Leo.

De lijst met citaten is te downloaden als apart PDF-bestand

  01-09-2012 - Het woordenboek is uitgebreid met bewijsplaatsen uit de dichtbundel 'Een Busselke Braobaansch' die door pastoor H.A. Sterneberg s.j. in 1932 gepubliceerd werd in Batavia. Lang is gedacht dat Sterneberg uit Oosterhout kwam, maar Michel de Koning heeft recentelijk aangetoond dat Sternebergs werk vooral gebaseerd is op het Tilburgs dialect.

De lijst met citaten is te downloaden als apart PDF-bestand

Klik hier voor het artikel uit het tijdschrift Brabants van Michel de Koning over leven en werk van Sterneberg.

  31-08-2012 - Dossier Kaajbuuter - De complete teksten van een zeer uitgebreide discussie over oorsprong en betekenis van 'kaajbuuter', uit de Nieuwe Tilburgsche Courant 1933-1934.

  VIDEO - Dan zèède gij van onze stad, van Tilburg nèt as ikke Gedeclameerd door Harry van Poppel

  VIDEO - De letterquiz van Ferry van de Zaande

  09-08-2012 - Download het PDF-bestand '(Van) Alles over de sjwa' - door Wil Sterenborg

  09-07-2012 - Lowie van Dorrus Misters -citaten uit zijn herinneringen (1950-1954) toegevoegd aan het WTT - digitalisering door Ben van de Pol. De teksten van Lowie van Dorrus Misters verschijnen binnenkort integraal op CuBra.

09-07-2012 - Toevoegingen van Lowie van Dorrus Misters ook als complete lijst te downloaden. Van deze auteur is geen portret bekend.

Foto: Collectie Piet van Beers

29-06-2012 - De citaten uit het werk van Lechim zijn nu ook als verzamellijst beschikbaar (PDF)

19-06-2012 - Toevoeging van ongeveer 1000 citaten uit de dialectgedichten van Lechim. 'Lechim' was het pseudoniem waaronder Michel van de Ven in de Tilburgse Koerier wekelijks een dialectgedicht schreef in de periode 1960-1985.

01-06-2012 - Het woordenboek is uitgebreid met 528 citaten uit het werk van Lodewijk van den Bredevoort. Dit is de schrijversnaam waaronder Jo van Tilborg in 2006 en 2007 de herinneringen aan zijn jeugd- en jongelingsjaren in boekvorm publiceerde. De citaten uit het werk van Van Tilborg zijn ook verzameld in een aparte alfabetische lijst, die als PDF gedownload kan worden. (Klik op Inhoud Aanvullingen, hiernaast.)

14-05-2012 - De navigatiebalk A t/m Z is aangepast.

12-05-2012 - Het eerste deel van de aanvullingen in het kader van het project Taal van Tilburg is voltooid. Het WTT is daarmee uitgebreid met ongeveer 1500 bewijsplaatsen uit het werk van Kubke Kladder (Pierre van Beek; ca. 1929), Naarus (Bernard de Pont; ca. 1940), Jan Jaansen (Piet Heerkens; ca. 1938), De Tilburgse dictees van Gerard Steijns, en de teksten van de wedstrijd Wè zeetie? door Ed Schilders. In de tweede fase zal het WTT uitgebreid worden met vindplaatsen uit het werk van onder anderen Lechim, Piet van Beers, en Jo van Tilborg.

Tekening: Cees Robben – uit ‘3 jaar voetbal concentratie’ van A.P.M. v.d. Ven jr., 1946

12-05-2012 - Nieuwe illustraties van Cees Robben. Een vijftiental trefwoorden is verlucht met grappige illustraties die Cees Robben kort na de oorlog maakte voor een boek over de voetbalsport.

 

03-05-2012 - Letter M is aangevuld met nieuwe citaten en afbeeldingen

29-04-2012 - Letter L is aangevuld met nieuwe citaten en afbeeldingen

28-04-2012 - de letters K, Kik, Kra aangevuld met nieuwe citaten en afbeeldingen

19-04-2012 - De letters G, H, I, J, K zijn aangevuld met citaten en afbeeldingen

13-04-2012 - De letters D, E, en F zijn aangevuld met citaten en afbeeldingen

08-04-2012 - De letters A, B, Bla, Ood, en P zijn aangevuld met citaten uit nieuwe letterkundige bronnen en afbeeldingen zoals deze 'oope-toe-broek' ofwel de 'snelzeiker'

03-04-2012 - Dossier - Een bijzonder feestlied - handschrift van mevrouw Meijers uit de Hasselt - Over de boerinnen uit Berkel die onderweg naar de markt in Tilburg heftig moeten plassen, en hoe ze toch nog op een feest terechtkwamen.

29-03-2012 - Audiobestand Tilburgse dialectsprekers uit 1963

23-03-2012 - Taal van Tilburg - Uitbreiding van het WTT - Lijst 3: Gerard Steijns. Bewijsplaatsen uit de dictees van de Stichting Tilburgse Taol. De volledige lijst en een PDF daarvan.

23-03-2012 - Taal van Tilburg - Uitbreiding van het WTT - Lijst 4: Ed Schilders. Bewijsplaatsen uit de rubriek 'Wè Zeetie?' uit het Brabants Dagblad / Tilburg Plus in 2009, geschreven door Ed Schilders.

23-03-2012 - Taal van Tilburg - Uitbreiding van het WTT - Lijst 5: Bewijsplaatsen uit de 17 feuilletons in 70 afleveringen van Jan Jaansen (Piet Heerkens) uit de Nieuwe Tilburgsche Courant

09-03-2012 - Taal van Tilburg - Uitbreiding van het WTT - Lijst 2: Naarus (ps. van Bernard de Pont). 31 columns uit 'Groot Tilburg' 1940-1941. De volledige lijst met PDF.

29-02-2012 - Taal van Tilburg - Letterkundige uitbreiding van het WTT - Lijst 1: Kubke Kladder (ps. van Pierre van Beek). 9 columns uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 1929. De volledige lijst met PDF.

22-02-2012 - Stadsmuseum Tilburg realiseert vele projecten in 2012 onder de noemer 'Taal van Tilburg' - LEES MEER

11-11-2011 Dossier Labbezoe

14-10-2011 Dossier 'Gruitere'

02-09-2011 Na de haring en de sneevel het Paoters- ofwel Trappistenbier

08-08-2011 Dossier Sneevel - jenever

23-07-2011  Alles over Haring - hèrring - bokking - bukkem - zaajers - mulkers

22-07-2011 Papieren bestand van Wil Sterenborg overgedragen aan Stadsmuseum Tilburg - KLIK HIER VOOR MEER FOTO'S

30-06-11 Dossier: Jèùn - Hoe de heilige Juin een juin werd

23-06-11 Dossier: de Hasseltse kapel in het Tilburgs dialectsamengesteld  door Ed Schilders

16-06-11 Alle teksten van de wedstrijd Wè zeetie? - Brabants Dagblad 2009 - door Ed Schilders

09-06-11 Dossier: Pesjonkele

Tekening: Kees Koster

02-06-11 Dossier: Alle Bastaardvloeken uit het WTT

26-05-11 De biechtstuultjes

 

VERVOLG van overzicht bijdragen


Zoek in het Woordenboek

Resultaten verschijnen hieronder

Loading